Aprovació definitiva dels projectes d’urbanització de la primera fase de la unió dels tramvies

17/03/2021 - 11:52

Mobilitat i transports. El dos projectes suposaran una reordenació dels usos actuals d’aquests espais i implicaran una reducció del trànsit motoritzat privat.

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona finalitza la tramitació dels dos projectes d’urbanització de la primera fase de la connexió dels tramvies per la Diagonal i comença el procés per fer la licitació de les obres, amb l’objectiu d’iniciar-les la tardor del 2021. Es tracta del projecte d’urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos, i la urbanització de l’àmbit “Canòpia-Àmbit Tramvia”.

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona aprova de manera definitiva els dos projectes d’urbanització que es deriven de la primera fase de la connexió de les xarxes del tramvia.

El primer es va aprovar ahir, 16 de març, de manera definitiva a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, que ha donat llum verda al projecte d’urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos, per un import de 34,8M€ (IVA inclòs).

El segon projecte, referit a la urbanització de l’àmbit “Canòpia-Àmbit Tramvia”, passarà per Comissió de Govern aquest dijous 18 de març, on està previst que també es realitzi l’aprovació definitiva per un import de 21,4M€ (IVA inclòs).

Amb la finalització de la tramitació d’ambdós projectes, l’Ajuntament de Barcelona inicia el procés per licitar les obres abans de l’estiu, amb la voluntat de començar els treballs durant la tardor del 2021.

La unió  dels tramvies permetrà que Barcelona compti amb un sistema de transport públic que connectarà 9 municipis de l’Àrea Metropolitana, avançant així cap a una ciutat més ben connectada i més sostenible, saludable i amable per a la ciutadania.

Urbanització de l’avinguda Diagonal entre Girona i Castillejos

El projecte d’intervenció aprovat avui per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, comprèn un tram d’1,5 quilòmetres de l’avinguda Diagonal i implica un àmbit d’actuació de 77.120m2.

La proposta preveu una reordenació dels usos actuals amb una reducció del trànsit motoritzat privat en benefici d’una millora i ampliació de l’espai de vianants, de l’espai ciclable i de les àrees verdes.

En aquest àmbit de l’avinguda Diagonal es plantegen dues seccions diferenciades: una primera per al tram comprès entre passeig de Sant Joan i Marina, i l’altra per al tram situat entre el carrer Marina i Glòries.

Cal tenir en compte que entre Girona i passeig de Sant Joan només s’actua al tronc central de la Diagonal i de forma provisional per tal d’habilitar el punt de parada d’inici/final del tramvia durant la primera fase.

Passeig de Sant Joan-carrer de la Marina

La secció plantejada en aquest tram situa la plataforma tramviària i un ampli carril bici bidireccional de prop de 4 metres al tronc central de l’avinguda, separats entre ells per una franja verda de 3,4 metres on s’ubiquen puntualment les parades del tramvia.

D’altra banda s’amplien les voreres laterals actuals de 3 metres fins a amplades superiors als 7 metres, passant a disposar d’unes franges àmplies i agradables per al passeig com les que ja existeixen entre les places Francesc Macià i Cinc d’Oros.

El trànsit motoritzat privat es redueix a dos carrils per sentit i es situa als laterals entre les dues fileres d’arbres de cada banda, permetent una bona connectivitat amb la resta de carrers sense interferir ni amb el tramvia ni amb el carril bici.

Carrer de la Marina-carrer de Castillejos

El segon tram, entre els carrers de la Marina i de Castillejos, presenta unes característiques diferents, doncs cal tenir present que aquest tram està condicionat pel túnel ferroviari que discorre en subsòl, molt a prop de la rasant de la via.

Aquesta secció manté la rambla central actual de vianants ampliant les franges verdes laterals en 1,5 metres, suavitzant el pendent actual i possibilitant la ubicació de les vies del tramvia a banda i banda d’aquesta rambla central.

D’altra banda es pacifiquen les calçades laterals amb un sol carril de circulació per accés de veïnat, s’amplien les voreres actuals de 5 metres fins a més de 7 metres, en continuïtat amb les voreres del primer tram, i es manté la continuïtat del carril bici bidireccional per la banda muntanya.

Projecte d’urbanització Canòpia-Àmbit Tramvia

En paral·lel a la finalització d’aquesta tramitació, aquest dijous està previst que la Comissió de Govern també dugui a terme l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització “Canòpia-Àmbit Tramvia”.

El projecte urbà actua sobre un àmbit de 40.725 m2 i inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, al seu pas per la plaça de les Glòries.

En aquest àmbit s’urbanitza l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Cartagena (rambla dels Encants); s’actua sobre el costat Llobregat de la rambla dels Encants entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Casp; s’inclou un intercanviador de transport públic situat davant la façana del Museu del Disseny de Barcelona i es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la gran via de les Corts Catalanes (banda Besòs del parc).

Es ressegueix, doncs, tota la banda Llobregat i mar del perímetre del futur parc. En tot l’àmbit d’intervenció, es planteja la urbanització en plataforma única, donant la prioritat als vianants i la presència del trànsit privat queda reduïda a itineraris de veïnat i serveis.

En l’àmbit  de la Diagonal (entre els carrers de Castillejos i Cartagena), es planteja una continuïtat de la secció establerta en el projecte d’urbanització de la connexió del tramvia entre els carrers Marina i Castillejos.

La urbanització de tota la banda mar de Canòpia engloba el tram comprés entre els carrers Cartagena i Badajoz i conforma la part més important, tant per la superfície que ocupa com pel fet que es construeixen alguns dels elements més significatius.

Un és el nou intercanviador de transports que acull les línies T4, T5 i T6 del tramvia, diverses línies d’autobusos urbans i interurbans i l’intercanvi amb la parada Glòries de la línia 1 de metro. També s’inclouen les pèrgoles fotovoltaiques, un element singular.

Per últim, també s’aborda la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer d’Àlaba, per permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia. Les actuacions més rellevants que es faran en aquest àmbit són: la inclusió d’uns jardins d’acollida als actuals accessos a l’estació de Glòries (L1), que envoltaran les escales de sortida del metro i l’ascensor actual, la continuació de la rambla dels Encants i l’adequació de les voreres al costat del Mercat dels Encants.