Surt a licitació la segona fase de les obres de connexió del tramvia per la Diagonal

16/07/2022 - 10:45

La unió dels tramvies permetrà que la ciutat disposi d’un sistema de transport públic que connectarà nou municipis de l’àrea metropolitana.

S’ha iniciat la tramitació per adjudicar i redactar el projecte executiu de la segona fase dels treballs de connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre Verdaguer i Francesc Macià. Aquesta actuació, amb un pressupost de 914.397,05 euros, permetrà implantar una xarxa tramviària unificada del Trambaix i el Trambesòs. Actualment estan en marxa les obres d’urbanització i de la infraestructura de la primera fase de la connexió, al tram Glòries-Verdaguer.

El projecte executiu que ara es licita haurà d’incloure els treballs necessaris per implantar la xarxa tramviària (infraestructura i superestructura) en tota l’àrea d’actuació i els treballs de reurbanització del tram de l’avinguda Diagonal situat entre el passeig de Sant Joan i el passeig de Gràcia (tronc central, parterres, calçades laterals i voreres), del tram comprès entre el passeig de Gràcia i la plaça de Francesc Macià (tronc central, parterres i ajustos de calçades laterals) i també de la part de l’avinguda Diagonal fins a l’avinguda de Sarrià, on s’hauran de fer algunes intervencions de reurbanització al tram central i a la calçada lateral del costat de mar per poder dur a terme la connexió amb el Trambaix.

A més, el projecte haurà de tenir en compte la coordinació de les fases d’execució amb les obres de desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el carrer de Girona i la plaça de Francesc Macià. La redacció del projecte executiu del desdoblament del col·lector en aquest tram també ha iniciat la tramitació i es licitarà la setmana que ve. El col·lector s’haurà d’executar abans de la implantació de la xarxa tramviària i la reurbanització de l’avinguda Diagonal.

La connexió del Trambaix i el Trambesòs, a més d’implantar la infraestructura tramviària, ha de permetre continuar la reforma de l’avinguda Diagonal per ordenar-hi la mobilitat prioritzant la seguretat dels vianants i dels ciclistes, amb voreres més amples i més espai per passejar.

La previsió és adjudicar la redacció del projecte abans de final d’any i que el procés de redacció tingui una durada d’un any.

La unió dels tramvies permetrà que Barcelona disposi d’un sistema de transport públic que connectarà nou municipis de l’àrea metropolitana.