Barcelona Cultura
Skip to main content

AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA  :: 2019

El jurat, format per Xavier Domènech Sampere, Blanca Garí, Jose Luis Oyón, Dolors Marín i Santiago Tarín acorda per majoria atorgar el premi Agustí Duran i Sanpere d’Història a

Ximena Illanes Zubieta

pel llibre En manos de otros. Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2019, per tractar-se d’una obra que aborda la història d’una institució de fundació medieval encara viva en l’actualitat, Hospital de la Santa Creu de Barcelona, i de la seva acció concreta de protecció de la infància.

Vídeo moment del lliurament

AgustiDuran