Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES DE LA VIDA  :: 2019

El jurat, format per Neus Agell, Travis Stracker, Mar Albà, Elena Casacuberta i Mara Dierssen acorda per unanimitat atorgar el premi de ciències de la vida al treball d’investigació

Patient-specific IPSC-derived astrocytes contribute to non-cell autonomous neurodegeneration in Parkinson’s disease

liderat per Antonella Consiglio i Ángel Raya, publicat a la revista Stem Cell Reports, per la seva qualitat i el seu avanç significatiu en el camp de les malalties neurodegeneratives. Aquest treball implica un canvi de paradigma en considerar la participació de les cèl•lules glials en la degeneració neuronal en la malaltia de Parkinson i obrir noves vies per al desenvolupament terapèutic.

Vídeo moment del lliurament

Ciencies-Vida