Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME  :: 2019

El jurat, format per Kathrin Golda-Pongratz, Ramon Faura Coll, Ethel Baraona Pohl, Moisés Puente Rodríguez i Guillermo López acorda per majoria atorgar el premi d’arquitectura i urbanisme a

Anna Noguera i Javier Fernández

pel Centre Esportiu Municipal del Turó de la Peira. Es valora l’aposta pels equipaments públics de qualitat, així com el significat de la peça per la seva plena integració en una situació urbana complexa. Gràcies a una estratègia sòbria i contundent és capaç de solucionar molts dels reptes que planteja l’emplaçament: desnivell topogràfic, accessos i relació amb el veïnat. En destaca l’alta qualitat de l’espai diàfan superior i l’ús estructural i sostenible de la fusta.

Vídeo moment del lliurament

Arquitectura