Barcelona Cultura
Skip to main content

TEATRE  :: 2019

El jurat, format per Jordi Prat i Coll, Montse Amenós, Ferran Dordal, Anna Pérez Pagès i Clàudia Cedó acorda per unanimitat atorgar el premi de teatre a

Silvia Delagneau i Max Glaenzel

per l’escenografia i el vestuari de l’espectacle Europa Bull, per la seva incidència en el dispositiu dramatúrgic i per la ironia i la qualitat de la proposta estètica, així com per la seva mirada, el seu compromís amb la creació i la seva aposta per hibridar llenguatges en col•laboració.

Vídeo moment del lliurament

Teatre