Barcelona Cultura
Skip to main content

EDUCACIÓ  :: 2019

El jurat, format per Francina Martí, Eulàlia Esclapés Turró, Fathia Benhammou Lachiri, Carolina de Britos i Jordi Calvet Solanes acorda per majoria atorgar el premi d’educació a l’exposició

Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar

organitzada pel Museu Marítim de Barcelona i Memorial Democràtic, per I’enfocament educatiu i original que fa en recuperar el patrimoni pedagògic silenciat; perquè estableix un diàleg entre el passat i el present, i perquè mostra els valors de l’escola democràtica, en un moment que s’estan qüestionant i necessitem tenir-los presents.

Vídeo moment del lliurament

Educacio