Barcelona Cultura
Skip to main content

CULTURA POPULAR I COMUNITÀRIA  :: 2019

El jurat, format per Esther Plana, Raül Sanchís, Oriol Cendra Planas, Amadeu Carbó Martorell i Pilar Uriarte Doutres acorda per unanimitat atorgar el premi de cultura popular i comunitària a l’associació

Carabutsí

per preservar, valorar i dinamitzar la memòria gitana en perspectiva de gènere i acció intercultural. Per la consolidació aquest 2019 d’un procés d’interpretació i divulgació del patrimoni i la identitat gitana a la ciutat de Barcelona; per l’arrelament, la localització i la creació d’interrelacions en un context de xarxes veïnals.

El Jurat vol efectuar una menció especial a Josep Fornés Garcia per l’activisme cultural, especialment vinculat a la ciutat de Barcelona, i per ser capaç de generar processos, xarxes i aportar una mirada crítica des del rigor acadèmic.

Vídeo moment del lliurament

CulturaPopular