Els edificis de l’illa Massana es rehabilitaran i podran guanyar balcons en els seus habitatges

04/06/2024 - 11:16

La comissió de govern ha aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana (PMU) per a la regeneració dels habitatges amb l’objectiu de millorar-ne les condicions d’habitabilitat i d’eficiència energètica

L’illa d’edificis Massana, al barri del Congrés i els Indians serà rehabilitada per millorar-ne l’eficiència energètica i permetrà instal·lar-hi balcons en els seus  habitatges. La comissió de govern ha aprovat inicialment aquesta setmana el Pla de Millora Urbana per a la regeneració d’aquests habitatges, amb l’objectiu de donar resposta a una demanda veïnal per millorar les condicions d’habitabilitat i d’eficiència energètica.

Els habitatges de l’entorn dels Jardins Massana, construïts l’any 1953 arran del Congrés Eucarístic a Barcelona, són el clar exemple del vestigi d’un projecte de ciutat jardí que ofereix un oasi de tranquil·litat al bell mig del barri. L’illa està delimitada pels carrers Felip II, Sant Pasqual Bailón, Cardenal Tedeschini i l’Espiga. En total sumen més de 14.000 m2 de superfície  amb 376 habitatges dividits en 40 comunitats.

Els edificis es caracteritzen per la seva construcció senzilla i pels pisos de reduïdes dimensions, on només la primera planta disposa de balcó. La falta d’espais exteriors, el deteriorament dels tancaments de les galeries i finestres i la falta d’aïllament, sumat al pas del temps, ha evidenciat la necessitat d’actualitzar-los.

Aquesta necessitat es va manifestar encara més quan la pandèmia sanitària de la Covid-19 va provocar el confinament de tot el país l’any 2020. L’Associació de Veïns del Congrés i els Indians i el Grup Impulsor Balcons 2021 van presentar una proposta al districte de Sant Andreu i a l’Institut Municipal d’Urbanisme per instal·lar-hi balcons als habitatges i així millorar les condicions d’habitabilitat i guanyar en qualitat de vida. Així, el projecte inicial s’ha inclòs dins els fons Next Generation incorporant també la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

Els objectius principals de la intervenció són la regulació i ordenació dels cossos sortints i els seus accessos, això suposa aprofitar l’estructura dels edificis per instal·lar-hi balcons i reconvertir finestres en portes d’accés. També es  consolidaran els tancaments dels safaretjos i terrasses cobertes interiors, millorant d’aquesta manera les condicions climàtiques i d’habitabilitat. Per últim, s’aïllaran tèrmicament les façanes per l’exterior sense reduir la superfície útil dels habitatges i es millorarà l’aïllament tèrmic de la coberta.

El projecte de rehabilitació integral dels elements comuns mantindrà la conservació i recuperació de les característiques arquitectòniques del conjunt que formen part de la imatge de l’illa Can Massana. Per aquest motiu, es mantindran els materials i colors de les façanes que inclouen pedra en la planta baixa i maó vist i arrebossat en la resta de plantes. Alhora, es recuperarà l’aspecte original d’alguns elements que s’han anat modificant amb el pas del temps, com l’enrajolat dels accessos des del carrer, les baranes dels balcons, les reixes amb patró de rombes i la gelosia.

Pel que fa als espais ocupats o tancats, com són els safaretjos i les terrasses cobertes interiors, es proposa una solució homogènia pel seu tancament amb l’objectiu de guanyar espai. En aquest sentit, també s’establirà el desmuntatge dels tancaments fixos instal·lats en els balcons exteriors.

En relació amb la instal·lació de balcons, existeixen tres tipologies depenent de l’edifici, per tant, uns faran cantonada i els altres seran de format allargat en dues mides diferents. La construcció es farà per fases i per comunitats i mantindran una estètica igualitària, tant en el recobriment de l’estructura com en la divisòria entre balcons i les baranes. A més, es facilitarà l’accés als balcons reconvertint finestres en portes i se substituiran les finestres, persianes i tendals per mantenir un criteri estètic a tota l’illa.

L’illa Massana és un dels sis àmbits de ciutat inclosos en el Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRUB), que consisteix en una estratègia d’actuacions per millorar les condicions d’habitabilitat urbana en entorns de proximitat, repensant el model urbà de la ciutat per promoure un urbanisme resilient, prioritzant la qualitat de vida de les persones. L’objectiu final és la millora d’aquestes condicions, prioritzant els barris més vulnerables, i afrontant conjuntament la transformació de l’habitatge i el seu entorn.

Una nova àrea de joc infantil accessible

El Pla de Millora Urbana de l’illa d’habitatges Massana anirà acompanyat de la reforma de la zona central dels jardins, la qual quedarà dividida en diversos espais de joc infantil: cinc d’ells amb paviment de cautxú i sauló compactat que comptaran amb jocs accessibles; una zona amb sorral destinada a activitats d’experimentació; i la resta de les àrees esdevindran espais per experimentar, descansar, i de joc lliure.

La intervenció també  millorarà l’accessibilitat i connectivitat, tot generant un espai d’ús adequat per a tothom. D’aquesta manera, es facilitarà l’accés a tot l’espai i la continuïtat amb l’entorn integrant les zones laterals. També s’incrementaran els espais d’estada i descans, proposant noves zones de bancs i cadires.

La previsió és que les obres comencin a principis d’aquest estiu i s’allarguin durant 8 mesos, i suposa una inversió total d’1,5 milions d’euros. L’actuació dona resposta a un dels projectes guanyadors del programa de Pressupostos Participatius a Sant Andreu on es demanava una àrea de joc infantil adaptada a tots els infants, amb elements de joc accessible per crear un espai de lleure inclusiu per jugar i compartir en igualtat.