Sessió informativa d’acollida per a persones immigrades

23/04/2024 - 12:03

La pròxima sessió del SOAPI al Districte de Sant Andreu tindrà lloc el dilluns 3 de juny a les 17.30 h, a la Plaça Orfila, 1.

El servei municipal expert en acollida i acompanyament de persones immigrades ofereix informació, orientació, suport i assessorament sobre coneixement de l’entorn, empadronament, obtenció de la targeta sanitària, aprenentatge de llengües, tràmits d’estrangeria, drets i deures, associacionisme, oci i cultura i altres temes. Realitza sessions informatives, mòduls formatius d’acollida i entrevistes individuals.

Les sessions no tenen caràcter formatiu per professionals, encara que obertes a la població general, estan pensades per persones immigrades per tal de poder garantir places i el temps suficient per respondre les consultes de les persones assistents.

A la Seu del Districte de Sant Andreu se’n faran 2 sessions al mes de manera presencial, excepte el mes d’agost. Les properes seran el proper mes de juny:

  • DILLUNS 3 DE JUNY DE 17.30H A 19H  la Seu del Districte de Sant Andreu (Plaça Orfila,1) Enllaç inscripció:  https://soapi.cat/e/sg-g3e6
  • DIJOUS 20 DE JUNY DE 10.00H A 11.30H a la Seu del Districte de Sant Andreu (Plaça Orfila,1) Enllaç inscripció: https://soapi.cat/e/sg-LydM

Per poder assistir és necessària la inscripció prèvia: cal triar la sessió i omplir el formulari d’inscripció corresponent.

Totes les activitats són gratuïtes per als participants, ja que formen part del programa d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona.

Els continguts d’aquesta sessió són els següents:

  • Principals Recursos i Serveis de Barcelona. Accés i Criteri de proximitat – Districtes i Barris de Barcelona
  • Principals tràmits a l’arribada: Empadronament (Funcionament de l’OAC) Targeta Sanitària (Funcionament del Sistema Sanitari).
  • Llei d’Acollida Servei de Primera Acollida: Mòduls A+ B + C
  • Recursos per l’aprenentatge de llengües, laborals, altres
  • Llei d’Estrangeria: Règims d’estrangeria i principals tràmits que interessin (circumstàncies excepcionals,arrelaments, nacionalitat, renovacions, asil, entre d’altres) 

Cal inscripció prèvia.

Com sempre, al final de la sessió es lliura un certificat d’assistència que pot ser valorat en alguns tràmits d’estrangeria. Si després de participar de la sessió,  la persona necessita una orientació més específica, posteriorment a la sessió, podem programar una entrevista individual per una millor orientació i assessorament.