Sessió informativa del procés de reallotjament d'habitatges de Trinitat Nord

16/05/2024 - 14:45

La sessió serà el dimecres 22 de maig, a les 18 h, al Casal Cívic de Trinitat Vella (C/ Madriguera, 38).

Ordre del dia dels temes a tractar:
– 1. Actualització informació obres habitatges (IMHAB)
– 2. Informació plànols habitatges (IMHAB)
– 3. Actualització situació funcionament Ocina Recollida documentació – fase de diagnosi (IMU)
– 4. Precs i preguntes