Dijous 14 de juliol, Consell de barri de Navas

04/07/2022 - 13:10

La sessió serà presencial a les 18.30 h al Centre Cívic del barri.

La sessió serà presencial a les 18.30 h al Centre Cívic del barri.

El Consell de Barri de Navas és l’òrgan de participació política de la ciutadania en les qüestions que afecten al barri. La seva finalitat és ser un canal de participació efectiva en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

La sessió serà presencial el dijous 14 de juliol serà a les 18.30 h al Centre Cívic Navas.

Amb el següent ordre del dia:

0. Benvinguda al consell de barri

1. Torre del Fang

2. Estació de la Sagrera

3. Pla de desenvolupament comunitari de Navas:

4. Informe de la regidora

5. Precs i preguntes