Revolucionem les cures: tots els actes pel 8M al Districte de Sant Andreu

18/02/2021 - 10:39

Les reivindicacions se centraran enguany en el sector de les cures i permetran visibilitzar les desigualtats quant a la distribució del temps entre homes i dones.

Les reivindicacions se centraran enguany en el sector de les cures i permetran visibilitzar les desigualtats quant a la distribució del temps entre homes i dones.

El Districte de Sant Andreu encara una nova commemoració del 8 de Març amb els objectius fixats en la necessitat de reivindicar les milers de milions d’hores que les dones de tot el món destinen a les cures cada dia de manera no remunerada. La visibilització de les tasques pel benestar d’altres persones urgeix una democratització tan necessària com justa, de manera que permeti reequilibrar la distribució del temps i també de la riquesa generada pel treball a tot arreu.

Per aquest motiu, l’acte central de la celebració, que tindrà lloc el proper 11 de març a l’Espai Josep Bota, abordarà les desigualtats en torn al sector de les cures i reivindicarà la necessitat de revolucionar el model actual. Enguany, a més de la performance de l’acte central podrem gaudir d’una petita mostra de dades i informacions diverses en torn a aquesta temàtica, que serà exposada a l’espai Bota i a diversos equipaments municipals.

La revolució de les cures

Ja siguin de portes endins com de portes enfora de la casa, el sector de les cures és l’únic que ens garanteix la dignitat des que naixem fins que ens fem grans i, malauradament, ha estat la tasca més infravalorada i precaritzada de la història de la humanitat. En l’àmbit domèstic, el temps que hi destinen les dones a les diferents responsabilitats de gestió i cura no solament quadruplica el temps que hi destinen els homes, sinó que també suposa un dels pitjors remunerats quan aquesta tasca la du a terme una persona externa.

Des de l’esclavatge de facto que han viscut històricament les minyones al servei de la burgesia fins als abusos que encara avui pateixen milions de dones de fer feines, la desigualtat i l’explotació que es viu en torn a les cures acaba perjudicant sempre els col·lectius més vulnerables. Les persones migrades, les treballadores d’origen humil o les famílies monoparentals femenines són només alguns exemples de desigual distribució del temps i la riquesa en base a la invisibilització de les cures dins del teixit productiu.