Marta Boltó: "Seria molt positiu potenciar totes les associacions de dones que fan una feina importantíssima"

22/11/2021 - 11:13

Marta és veïna del barri de Congrés i els Indians i s'hi dedica a donar classes a joves migrats a través de l'entitat 'A temps'. L'entrevistem amb motiu del 25N per conèixer la seva trajectòria.

Marta és veïna del barri de Congrés i els Indians i s'hi dedica a donar classes a joves migrats a través de l'entitat 'A temps'. L'entrevistem amb motiu del 25N per conèixer la seva trajectòria.

Marta Boltó Grau va néixer el 7 de juny de 1958 al barri de Congrés i els Indians, on encara avui segueix vivint.

És educadora social i ha dedicat tota la seva vida a aquesta professió, primer va ser treballadora de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en l’àmbit d’assessorament laboral. Després va treballar en un altre projecte, també d’inserció laboral, coordinant-se amb serveis socials i, finalment, en una xarxa d’intercanvi de coneixement treballant i potenciant la interculturalitat.

La seva vida al barri ha sigut molt activa, hi ha col·laborat amb associacions del barri, aportant la seva experiència i ajudant als veïns. Ha sigut, també, membre de la comissió de festes, potenciant el mercat d’intercanvi, i ha format part d’una cooperativa de consumidors de productes ecològics.

La Marta ens explica que de violències masclistes hi ha moltes, i ella n’ha patit la discriminació laboral no només per ser dona sinó per tenir mobilitat reduïda. També, el seu antic treball ha fet que es trobi amb dones maltractades i creu que el correcte seria incidir en l’educació per poder erradicar aquests patrons. Creu que seria bo potenciar i donar valor i visibilitat a totes les associacions de dones que fan una feina importantíssima i implicar-se individualment en el nostre entorn més immediat.

En la seva joventut, comenta que només ha pogut sentir la diferència amb el seu germà, home, veient com ell podia sortir sense problemes i potser a ella se la qüestionava més, però agraeix no haver patit cap situació més greu. Comenta que el món de la seva professió, tot i estar majoritàriament compost per dones, les posicions amb més salari pertanyien a homes.

Actualment fa un voluntariat en el projecte A Temps! de la Fundació Privada Viaranyon dona classes de medi ambient a nois menors d’edats migrats, una associació que també treballa per la inserció i adaptació de dones migrades.