Realitzades les obres de millora en diferents centres educatius del Districte durant les vacances d'estiu

29/09/2021 - 13:46

Educació. El 80% de la inversió del Consorci d’Educació correspon a l’Ajuntament.

Durant les vacances escolars d’aquest estiu un total de 77 equipaments han posat en marxa obres de rehabilitació i ampliació, i 15 centres aprofiten aquestes setmanes per continuar amb les obres d’ampliació i millora que ja havien començat.

Aquest estiu, aprofitant les vacances escolars, s’han posat en marxa obres de rehabilitació i ampliació a 77 equipaments de la ciutat, amb un pressupost de 7.247.280 euros. L’Ajuntament aportarà el 80% d’aquesta inversió, 5.861.803 euros, i la resta anirà a càrrec del Departament d’Educació.

En 18 d’aquests 77 centres es fan obres per redistribuir-ne o ampliar-ne la superfície per poder assumir les noves necessitats d’escolarització, amb un import de 2.676.619 euros.

En la resta d’escoles es duen a terme actuacions per rehabilitar-ne la pintura, les cuines, els patis, els accessos, l’eficiència energètica, els lavabos, les cobertes, les instal·lacions elèctriques, els paviments o les aules, amb un pressupost total de 4.570.661 euros. Per bé que la majoria de reformes estaran enllestides de cara a l’inici del curs, alguns centres hauran de compatibilitzar durant uns dies els treballs de millora amb l’activitat lectiva.

D’altra banda, continua en marxa el programa d’actuació periòdica en pintures i revestiments als centres educatius, que estableix que els equipaments es pintaran amb colors neutres per aconseguir la màxima sensació d’amplitud, serenitat i lluminositat, i se’n farà el manteniment cada sis anys.

Mesures per a l’estalvi energètic

El Consorci d’Educació ha implantat un pla estratègic d’estalvi energètic i gestió remota de les instal·lacions de la xarxa de les escoles públiques del municipi per fer-les més eficients i confortables. Aquest pla se centra en la gestió dels àmbits següents:

  • Bons hàbits dels usuaris en la gestió diària dels centres: gestionar la ventilació dels edificis, les proteccions solars, l’ús de ventiladors, etc.
  • Disseny i execució eficient dels embolcalls dels edificis, com proteccions solars, aïllaments adients i vinils protectors.
  • Disseny i execució d’instal·lacions eficients als edificis: instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.
  • Gestió diària eficient de les instal·lacions: sistemes de telecontrol i automatització de les instal·lacions per gestionar-ne la potència a distància, segons les necessitats.

Durant l’estiu s’impulsaran totes aquestes mesures per millorar l’eficiència energètica en un total de 17 centres.

Continuen les grans obres

A més de les obres que es faran en aquests 77 centres, continuen en 15 centres les obres d’ampliació i millora i de nova construcció, que intensifiquen l’activitat durant l’estiu. El pressupost total en aquests quinze centres és de 57.305.980 euros, i s’hi inclouen les grans reformes a tres centres, les actuacions del Pla de barris a sis centres més i la construcció de set escoles noves.

En tres centres continuen les grans reformes, les ampliacions i les millores d’equipaments ja existents:

  • L’Escola Ignasi Iglésias, a Sant Andreu, amb un pressupost de 4.935.436 euros.
  • L’Escola La Mar Bella, a Sant Martí, amb un pressupost de 5.495.442 euros.
  • L’Escola Baldiri Reixac, a Gràcia, en què s’estan renovant els espais exteriors, amb un pressupost de 807.558 euros.

En el marc del Pla de barris també es treballa en reformes a sis escoles més, amb una dotació pressupostària d’11.473.126 euros. Es preveu que quatre escoles estaran acabades a l’inici del curs escolar: l’Escola Bàrkeno, a Sants-Montjuïc; l’Institut Escola Trinitat Nova, a Nou Barris; l’Institut Escola Turó de Roquetes, també a Nou Barris, i l’Institut Rambla Prim, a Sant Martí.

L’Escola Enric Granados i l’Institut Cristòfol Colom hauran de compatibilitzar l’activitat lectiva amb les obres durant uns dies a l’inici del curs escolar.

Construccions noves

A més, es continua treballant en les obres per crear més centres per poder assumir la demanda creixent d’escolarització pública. El pressupost en aquest cas és de 34.594.090 euros.

Els equipaments nous són:

  • Tres escoles: l’Escola Anglesola, l’Escola La Maquinista i l’Escola 30 Passos.
  • Tres instituts: l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat, l’Institut La Sagrera Sant Andreu i l’Institut Vallcarca.
  • Una escola bressol: l’EBM Germanetes.

Al setembre, l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), al districte de Sants-Montjuïc, també s’obrirà una instal·lació nova.