Preinscripcions als ensenyaments postobligatoris al llarg del maig

02/05/2022 - 10:07

Durant aquestes setmanes, l'alumnat es pot preinscriure als ensenyaments de cicle superior, programes de formació i inserció, itineraris formatius específics, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius. Consulta les dates!

Durant aquestes setmanes, l'alumnat es pot preinscriure als ensenyaments de cicle superior, programes de formació i inserció, itineraris formatius específics, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius. Consulta les dates!

L’alumnat que vulgui continuar amb la formació en les diferents branques dels ensenyaments postobligatoris ha de dur a terme la inscripció per sol·licitar la plaça al llarg d’aquest mes de maig. Aquí et facilitem totes les dates de cada especialitat:

Del 2 al 13 de maig de 2022: Programes de formació i inserció. Els programes de formació i inserció són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals. Permeten l’assoliment de competències professionals i l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.

Del 2 al 23 de maig de 2022. Ensenyaments esportius. Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat esportiva cursada.

Del 16 al 25 de maig de 2022. Cicles formatius de grau bàsic. Els cicles formatius de grau bàsic són el primer nivell dels estudis de formació professional.

Del 16 al 27 de maig de 2022. Itineraris formatius específics. Els itineraris formatius específics ofereixen atenció educativa als joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Del 17 al 23 de maig de 2022: Arts plàstiques i disseny de grau mitjà. Els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

Del 25 al 31 de maig de 2022. Arts plàstiques i disseny de grau superior. Els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

Podeu trobar tota la informació més ampliada al web del Consorci d’Educació de Barcelona.