Llum verda a la reurbanització de la plaça del Canòdrom per convertir-la en un espai d’ús ciutadà

05/05/2022 - 20:22

Les obres s’iniciaran a finals d’any i la resposta d’una llarga reivindicació veïnal de les entitats del barri.

Les obres s’iniciaran a finals d’any i la resposta d’una llarga reivindicació veïnal de les entitats del barri.

El Districte de Sant Andreu ha donat llum verda a la reurbanització de la plaça del Canòdrom per tal de convertir-la en un espai enjardinat i d’ús ciutadà que evoqui el passat de la zona. La inversió prevista per a l’execució de les obres és d’uns 3.000.000 euros. Pel que fa al calendari, la previsió és poder iniciar obres a finals d’any i la durada prevista de les obres, segons el projecte, és d’11 mesos, de manera que l’obra podrà estar enllestida el 2023. La reurbanització de l’espai és una reivindicació veïnal des de l’any 2006, que va motivar la constitució d’una taula veïnal el 2008 amb entitats del barri que va iniciar el procés participatiu. En aquest procés participatiu del 2008, les entitats del barri van plantejar diverses necessitats, usos i propostes, amb idees molt variades, tot i que queden incorporar algunes últimes aportacions veïnals abans de tancar projecte i licitar obres. El projecte inclou una àgora per a actes a l’aire lliure, una àrea per a gossos, una cistella de bàsquet, jocs infantils de diferents edats i plantacions que garanteixin àrees d’ombra. La conformació d’aquestes “bosses d’activitat” i plantacions segueix el mateix patró geomètric en forma de fus per a donar unitat al conjunt. Cadires, bancs i mobiliari urbà es repartiran al llarg dels recorreguts evitant l’estricta zonificació de manera que els camins no són només àmbits de circulació sinó també d’estada.

La reurbanització de la plaça del Canòdrom, actualment urbanitzada com a espai lliure públic amb caràcter provisional, preveu una renovació total dels paviments existents. Igualment, es projecta la renovació total i la modernització de l’enllumenat. El projecte defineix l’enjardinament i la xarxa de reg, una vorada enjardinada que encercla l’àrea de gossos i tota la malla exterior arbòria que continua la forma de l’edifici existent tancant la plaça. La superfície enjardinada total serà d’uns 2245,5 metres quadrats. Es durà a terme una actuació de caràcter unitari que preveu crear una zona per a gossos (450m2); ampliar els jocs infantils en la franja de 6 a 12 anys; incrementar i millorar l’arbrat amb la inclusió de praderies i plantes aromàtiques; incrementar les superfícies d’ombra; crear un espai destinat a un escenari (actes públics, cinema a la fresca…); crear un espai lliure de joc; incloure una cistella de bàsquet; garantir l’accessibilitat a la plaça a través de tres grans entrades situades en els carrers perimetrals, i mantenir el traçat de la pista de llebrers, entre altres.

El nom de la plaça ve donat per l’edifici de l’antic Canòdrom, d’Antoni Bonet i Josep Puig, de l’any 1964, que forma part del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic de la Ciutat, i té una especial importància dins del barri. L’edifici del Canòdrom és una de les obres més singulars de Barcelona, i forma part d’un conjunt d’obres de l’arquitectura moderna que sorgeix després de la guerra, ja que és l’únic edifici amb una estructura metàl·lica singular a Barcelona que ha sobreviscut a aquells anys.