Obras premiadas en la segunda edición del Premio Joven de Cómic Sant Martí para la prevención y erradicación de la violencia machista – convocatoria 2016.

El Jurado de la convocatoria 2016, ha estado formado por: el regidor del Distrito y presidente del Jurado, el sr. Josep Maria Muntaner; el sr. Jose Solana, director de la Escola Joso centre de dibuix i arts visuals; el sr. Luís Martínez, de Norma Editorial; la sra. Raquel Riba Rossi, ilustradora e historietista, creadora de Lola Vendetta; la sra. Maritza Buitrago, miembro de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere; la sra. Valeria Aznar, miembro del Consejo de Mujeres del Distrito; la sra. Olga Ariso, de la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona; y  la sra. Iria Garcia directora del departamento de Servicios a las personas y al territorio del Distrito de Sant Martí, que actuó como secretaria del jurado. 

Categoría A (de 16 a 25 años)

Pau Esparó Larrégola

Premi Jove de Còmic Sant Martí 2016, a l’obra que millor contribueix, a traves del llenguatge del còmic, a la reflexió, denuncia i sensibilització entorn a la violència masclista, segons la decisió del jurat.

Judit Saavedra Giraldo

Premi del Públic de la convocatòria 2016

Marta Fanega Valencia

Menció especial del Jurat, per la capacitat gràfica i narrativa de visibilitzar les desigualtats estructurals que viuen les dones i els processos “d’empoderament”.

Categoría B (personas menores de 16 años)

Mayra Vives Pérez

Premi Jove de Còmic Sant Martí 2016, a l’obra que millor contribueix, a traves del llenguatge del còmic, a la reflexió, denuncia i sensibilització entorn a la violència masclista, segons la decisió del jurat.

Eloi Martín Rey

Premi del Públic de la convocatòria 2016.

Elisenda Baró i Lissina

Menció especial del Jurat  per l’ús dels recursos narratius i gràfics en l’expressió de la socialització de gènere i  la defensa de la igualtat.