Ampliació amb piscina del Poliesportiu la Marina

09/09/2021 - 13:48

Marina. Convocat el concurs per dissenyar el futur Centre Esportiu Municipal la Marina, des del carrer del Bronze fins a la prolongació del Coure, urbanitzant-ne un nou tram.

El Poliesportiu la Marina, inaugurat al 2017 amb tres pistes polivalents i serveis annexos, s'ampliarà per guanyar una piscina pública amb els corresponents vestidors i diverses sales esportives i tècniques. Aquest equipament tindrà llavors la denominació de Centre Esportiu Municipal. Aquest estiu s'ha convocat el concurs restringit per dissenyar-ne el projecte.

El projecte d’ampliació del Poliesportiu la Marina (PAV-3) inclou com a elements principals una piscina de 312,5 m2, una altra petita de 75 m2, vestidors, sales esportives i tècniques (fitness), així com les zones comunes, serveis generals i altres espais esportius. En total, el nou CEM la Marina guanyarà 4.640 m2, dels quals 1.690 m2 per al centre de fitness i 1.044 m2 per al centre aquàtic, en diferents plantes. La parcel·la sobre la qual es construirà l’ampliació (5) té 942 m2 i està situada rere l’actual poliesportiu del carrer del Bronze (4). Entre els dos edificis quedarà un petit espai (7) amb accés des del carrer del Bronze, que podrà fer-se servir d’entrada i/o connexió.

Rere el nou edifici de la piscina del CEM la Marina, el carrer del Coure (que actualment té forma de L sobre el plànol) es prolongarà fins al carrer de l’Energia a través d’un nou tram destinat a vianants (llavors tindrà forma de T). Aquest àmbit d’urbanització (6) té una superfície de 1.065 m2. Tot el Centre Esportiu Municipal formarà part de la gran parcel·la de 18.525 metres quadrats on també hi ha el camp de futbol i altres equipaments públics. La part més propera al carrer de l’Energia està reservada per a una futura residència de gent gran. Anys enrere, tots aquests terrenys formaven part del complex esportiu de la fàbrica Seat.

El pressupost de licitació del contracte per dissenyar el nou CEM la Marina és de 80.900 € per redactar-ne l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu, així com assumir la direcció d’obra i resta de serveis tècnics associats.