Afectació al carril bici del pg. Zona Franca per obres

15/04/2021 - 17:15

Marina. La construcció de tres nous claveguerons al passeig de la Zona Franca, entre els carrers de Cal Cisó i dels Motors, afecta la vorera i el carril bici entre el 19 d'abril i el 14 de maig.

La construcció de tres nous claveguerons al passeig de la Zona Franca, entre els carrers de Cal Cisó i dels Motors, afecta la vorera i el carril bici entre el 19 d'abril i el 14 de maig.

Les obres consisteixen a realitzar tres noves connexions a la xarxa de clavegueram per a les finques ubicades entre els números 15 i 27 del passeig de la Zona Franca, que queden al cantó Llobregat, entre els carrers de Cal Cisó i dels Motors, al nou barri de la Marina del Prat Vermell. La construcció dels claveguerons no afecta els carrils principals de circulació, però sí la franja d’aparcament i serveis, el carril bici (sentit mar) i les voreres.

El primer dels claveguerons a construir és el més proper al carrer de Cal Cisó. Aquí, entre el 19 al 26 d’abril s’ocuparà la vorera per meitats, senyalitzant clarament el pas per a vianants d’1,8 metres d’ample. Del 26 al 30 d’abril, els treballs es traslladen a la calçada i s’elimina en aquest tram el carril de serveis. Quan es treballi a l’espai del carril bici, aquest es desviarà amb tanques de formigó tipus New Jersey cap al carril de serveis (el pas pot quedar reduït fins a 0,8 metres).

Per fer els altres dos claveguerons, més propers al carrer dels Motors, s’ocuparà la vorera per meitats, entre el 19 d’abril i el 3 de maig. En aquests punts, els treballs a la calçada tindran lloc del 3 al 14 de maig: un cop executat el clavegueró a la zona de “vorera tàctica” (calçada destinada a vianants), el carril bici es desviarà cap a aquesta zona amb tanques de plàstic tipus New Jersey.