Continuen les obres de la nova línia d'alta tensió

13/05/2021 - 15:12

Zona Franca. Les obres de construcció d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió a la Zona Franca s'avancen i entren en una nova fase que arribarà fins a la rotonda d'accés al Parc Logístic.

Les obres de construcció d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió (220 kV) a la Zona Franca s'avancen i aquest mes de maig entren ja en una nova fase que arribarà fins a la rotonda d'accés al Parc Logístic. Es tracta de connectar la nova subestació de Cerdà, ubicada a la Zona Franca, i la cambra existent núm. E.3 de la línia Aeroport - Zona Franca – Motors.

La canalització consisteix a obrir una rasa de serveis d’entre 0,8 i 1,8 m d’ample, i d’una fondària mitjana d’entre 2,10 i 2,50 m de fondària per creuar per sota de tots els serveis existents. Del 13 de maig al 4 de juny, es treballarà a l’avinguda Número 5 i als carrers 22 i 24, fins arribar a la rotonda de la confluència d’aquests carrers amb les avingudes Número 3 i del Parc Logístic.

Durant aquestes tres setmanes, els treballs es desenvoluparan en quatre fases:

  1. Calçada del costat muntanya de l’avinguda Número 5: durant els dies 12 i 13 de maig es creuarà el carrer 22, tallant-hi el trànsit per mitges calçades i senyalitzant el pas per l’altra mitja.
  2. Calçada del costat Llobregat del carrer Número 22: del 13 de maig al 12 de juny, canalització i col·locació d’una cambra d’empiulaments. Únic carril de circulació en doble sentit d’amplada suficient per al pas de vehicles pesats.
  3. Calçada del costat Besòs del carrer Número 24: del 17 al 26 de maig, treballs de canalització que deixaran un únic carril de circulació per sentit (normalment n’hi ha dos).
  4. Calçada del costat mar de la rotonda del Parc Logístic: del 26 de maig al 4 de juny, aquest costat de la rotonda estarà ocupat per les obres i al costat muntanya s’habilitarà un carril de circulació per sentit.L’accés des de l’av. Parc Logístic quedarà restringida i només es podrà girar a la dreta, en sentit Llobregat. Per anar en sentit Besòs, caldrà anar fins a la següent rotonda i donar la volta.