Obres de nova línia d'alta tensió

10/03/2021 - 19:58

Zona Franca. El 15 de març comença la canalització d'una nova línia elèctrica d'alta tensió al carrer 21 i l'avinguda 5, al Parc Logístic.

El 15 de març comença la canalització d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió (220 kV) al carrer 21 i l'avinguda 5, al Parc Logístic. Es tracta de la primera fase de la connexió entre la nova subestació de Cerdà, ubicada a la Zona Franca, i la cambra existent núm. E.3 de la línia Aeroport - Zona Franca – Motors.

La canalització consisteix a obrir una rasa de serveis d’entre 0,8 i 1,8 m d’ample, i d’una fondària mitjana d’entre 2,10 i 2,50 m de fondària per creuar per sota de tots els serveis existents. El primer tram d’aquesta nova línia es construirà entre el 15 de març i el 21 de maig al carrer 21 i a l’avinguda número 5, dins del recinte del Parc Logístic de la Zona franca.

Durant aquestes 10 setmanes, els treballs es desenvoluparan en quatre fases:

  1. Carrer 21, del 15/03 al 16/04. Ocupació del vial lateral del carrer 21. Restarà anul·lat l’accés a les indústries amb façana a aquest carrer.
  2. Av. número 5, primera part, del 16/04 al 03/05. Ocupació del carril esquerre en sentit de circulació mar. Quedarà un carril de circulació per sentit, de 2,7 metres, que podria obligar a donar pas alternatiu amb semàfor.
  3. Av. número 5, segona part, del 03/05 al 05/05. Execució del creuament de l’av. número 5, a la banda muntanya, ocupant part de la calçada del costat muntanya.
  4. Av. número 5 fins al carrer 22, del 05/05 al 21/05. Ocupació de part de la calçada del costat muntanya fins a la cantonada del carrer 22. Resta un carril de circulació per sentit de circulació, amb amplada suficient pel pas de vehicles pesats.