Més de dos mil nous aparcaments de bicicleta en el darrer any

10/01/2022 - 14:27

Mobilitat i transports. El nombre ha incrementat en fins a 3.700 aparcaments en els darrers dos anys.

Amb les noves incorporacions, els barris de Sants-Montjuïc disposen de gairebé 3.000 espais d'aparcament per a bicicleta.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per assolir una mobilitat més segura, eficient i sostenible a la ciutat, i per això en els darrers dos anys s’han instal·lat més de 3.700 noves places d’aparcament per a bicicleta als espais públics de la ciutat, situats preferentment en punts propers a equipaments i espais d’alta demanda.

Al llarg del darrer any s’han instal·lat 2.000 aparcaments a tota la ciutat i, al voltant de 140, a Sants-Montjuïc. A data d’avui el districte compta amb fins a 2939 aparcaments de bicicletes distribuïts a tots els barris del districte i també a la muntanya de Montjuïc.

Des de l’inici de la pandèmia els desplaçaments en bicicleta han augment un 22,4%. Per donar resposta a aquesta demanda s’està impulsant un paquet d’actuacions per als propers dos anys amb el qual es crearan 32,6 nous quilòmetres de carril bici i se’n milloraran 11,7 de la xarxa actual amb l’objectiu d’arribar als 272,6 km de xarxa ciclista el 2023.

Mobilitat segura amb una extensa xarxa de vies ciclables

L’objectiu és assolir una mobilitat més segura, eficient i sostenible fent de la capital catalana una ciutat més ciclable. Per això, segons el que estableix el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024, s’aposta pels desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.

Ara per ara la ciutat ja disposa d’una extensa xarxa de vies ciclables en què s’inclouen les superilles i les plataformes úniques. Sumant tots els carrers i carrils bici aptes per desplaçar-se en bicicleta, Barcelona té prop de 1.150 quilòmetres d’itineraris ciclistes a disposició de la ciutadania.

Normativa d’estacionament de les bicicletes

D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, les bicicletes han d’estacionar-se de manera preferent als llocs destinats específicament per a aquesta finalitat. Si no n’hi ha o estian ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides, d’acord amb les regles específiques següents:

  1. Es prohibeix lligar les bicicletes als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o funcionalitat de l’element.
  2. Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, durant les hores de reserva.
  3. Es prohibeix estacionar en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis, i a les zones de servei Bicing, si la bicicleta no inclou aquest servei.
  4. Es prohibeix estacionar a les voreres quan s’hi impedeixi el pas dels vianants.