Noves línies d’alta tensió a la Zona Franca

16/09/2021 - 13:34

Obres. Durant els propers mesos se seguiran executant les obres de les noves línies elèctriques soterrades d'alta tensió que han de connectar diverses subestacions a la Zona Franca.

Durant els propers mesos se seguiran executant les obres de les noves línies elèctriques soterrades d'alta tensió que han de connectar diverses subestacions a la Zona Franca. Es tracta, d'una banda, de la connexió de la subestació de Zona Franca amb la nova subestació de Cerdà (ubicada també dins del polígon) i, de l'altra, de la connexió d'aquesta subestació també amb la línia de 220 kV que arriba fins a l'aeroport.

D’aquesta galeria soterrada per a la connexió d’alta tensió amb la línia de l’aeroport, s’han executat ja els tres primers trams planificats. Durant els mesos de setembre, octubre i novembre, hi ha programades les fases següents, amb les corresponents afectacions al trànsit dels carrers de la Zona Franca:

  • Tram 4, Fase 4. Del 08/10 a l11/11. Treballs de canalització al carrer E, fins a la rotonda amb el carrer 4: ocupació del carril de circulació dret (lent) de la calçada banda muntanya (sentit Llobregat).
  • Tram 4, Fase 5. Del 10/09 al 17/09. Treballs d’execució de la cambra de connexió CE 04: tall total del carrer E, per realitzar l’excavació de terreny i implantació de la cambra de connexions. El trànsit es desvia per carrer 4 – carrer D – carrer 6, i entrada senyalitzada en contra direcció per la cruïlla dels carrers 6 i E.
  • Tram 5, Fase 1. Del 17/09 a l’11/10. Treballs de canalització al carrer E, entre la cambra de connexions CE 04 i la continuació de la canalització ja executada: ocupació del carril de circulació dret (lent) de la calçada banda muntanya al carrer E (sentit Llobregat).

Amb aquestes fases, restarà quasi finalitzada l’obra civil d’aquesta línia. Mancarà realitzar els trams de connexió de la línia de l’aeroport amb la futura subestació de Zona Franca, cap a finals d’any.

Per a la connexió de les subestacions de Cerdà i Zona Franca, s’han executat ja els trams 5 i 6 de la galeria soterrada. A l’octubre, novembre i desembre es treballarà en els trams 3 i 4, segons la planificació següent:

  • Tram 4, Fase 1. De l’11/10 al 5/11. Treballs de canalització al carrer D, fins a la rotonda amb el carrer 4: ocupació per part de les obres de la vorera, cordó de serveis i part del carril de circulació de la banda mar del carrer D. S’habilita un carril de circulació per sentit.
  • Tram 4, Fase 2. Del 5/11 al 29/11. Treballs de canalització al carrer D, amb perforació per sota de la rotonda del carrer 4: ocupació per part de les obres de la vorera, cordó de serveis i part del carril de circulació de la banda mar del carrer D, a tots dos costats de la rotonda amb el carrer 4. S’habilita un carril de circulació per sentit. La parada de bus núm. 1645 de les línies 109 i 110 s’anul·la i es trasllada provisionalment a una altra ubicació.
  • Tram 3, Fase 2. Del 30/09 al 12/10. Canalització per l’avinguda Núm. 5 entre el carrer 28 i el carrer 3: ocupació per part de les obres dels dos carrils de circulació del costat mar en sentit Besòs. Desviament de la circulació en aquest sentit per vial de servei perpendicular al carrer 3, fins al carrer 28, i seguir en sentit muntanya fins a la intersecció amb l’avinguda Núm. 5.
  • Tram 3, Fase 3. Del 10/09 al 30/09. Canalització pel carrer 29, entre el carrer 3 i l’avinguda Núm. 5: aquest espai ja està ocupat per zona d’abassegament de les obres i aquesta ocupació es mantindrà durant aquesta fase.
  • Tram 3, Fase 7. Del 12/10 al 28/10. Canalització pel carrer D, entre el carrer 3 i tram ja executat, fins a la cambra de connexió: ocupació de tram central de carrer i part de la illeta de connexió amb el carrer 3, a la banda mar. Restaran habilitats un carril de circulació per sentit.

Entre l’octubre d’aquest any i el febrer de 2022 s’executaran els trams 1 i 2 d’aquesta nova línia elèctrica, que discorren per dintre del Parc Logistic i/o per carrers de nova construcció que no estan oberts al trànsit i, per tant, pertanyen encara al Consorci de la Zona Franca.