Afectacions de trànsit al túnel de Badal de la ronda del Mig

01/06/2021 - 20:18

Trànsit. Entre el 24 d'abril i el 8 de juny, la instal·lació del nou radar de tram per controlar-hi la velocitat provoca diverses afectacions al trànsit.

La instal·lació del nou radar de tram per controlar la velocitat al túnel de Badal de la ronda del Mig provoca diverses afectacions al trànsit. Les obres s'allarguen fins dimarts 8 de juny.

Cada jornada comportarà una afectació diferent al trànsit: tall total del túnel (sentit mar o muntanya) o bé talls parcials amb ocupacions de carril. A les nits, els talls dels túnels s’allarguen des de les 23 fins a les 5.30 h.

Calendari actualitzat de les actuacions:

 • Dissabte 24/04. En horari diürn, de 8 a 14 h. Treballs d’obra civil a la mitjana de la boca d’Ildefons Cerdà: tall parcial del carril esquerre del sentit muntanya.
 • Dilluns 26/04. En horari diürn, de 08 a 18 h. Continuació dels treballs sense cap tall de trànsit.
 • De dimarts 27/04 a divendres 30/04. En horari diürn, de 8 a 18 h. Treballs d’obra civil a la mitjana de la boca de Reina Maria Cristina, sense cap tall de trànsit.
 • Diumenge 2/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit mar: tall total en sentit descendent.
 • Dilluns 3/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit mar: tall total en sentit descendent.
 • Dimarts 4/05. En horari nocturn, treballs d’obra civil al calaix d’instal·lacions interior del túnel: tall parcial del carril dret del sentit mar. Fora de servei les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid).
 • Dimecres 5/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit mar: tall parcial del carril dret en sentit descendent). Fora de servei les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid).
 • Dijous 6/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit mar: tall parcial del carril dret en sentit descendent). Fora de servei les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid), i la sortida 2 (Constitució).
 • Diumenge 9/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit mar, amb creuament de calçada a la boca de Reina Maria Cristina: tall parcial del carril esquerre en sentit descendent. Fora de servei l’entrada 1 (Sabino Arana).
 • Dilluns 10/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit muntanya, amb creuament per taulell superior a la boca de Reina Maria Cristina: tall total en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rbla. Badal) i 2 (c. Sants).
 • Dimarts 11/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit muntanya i treballs de reparació a l’entrada 1 (Rbla. Badal): tall total en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rbla. Badal) i 2 (c. Sants).
 • Dimecres 12/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit muntanya: tall total en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rbla. Badal) i 2 (c. Sants).
 • Dijous 13/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit muntanya: tall parcial del carril dret en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rbla. Badal) i 2 (c. Sants), i la sortida 1 (Av. Madrid).
 • Diumenge 16/05. En horari nocturn, estesa de cables al túnel sentit muntanya: tall total en sentit ascendent. Fora de servei l’entrada 1 (Rbla. Badal).
 • Dilluns 17/05. En horari nocturn, instal·lació de radar al túnel sentit muntanya, entrada 1 (Rbla. Badal) i sortida 1 (Av. Madrid): tall d’aquests accessos.
 • Dimarts 18/05. En horari nocturn, instal·lació de radar al túnel sentit muntanya, sortida 2 (Trav. Corts), i al túnel sentit mar, entrada 1 (Sabino Arana): tall d’aquests accessos.
 • Dimecres 19/05. En horari nocturn, instal·lació de radar al túnel sentit mar, entrada 2 (Av. Madrid) i sortida 2 (Constitució): tall d’aquests accessos.
 • Dijous 20/05. En horari nocturn, instal·lació de radar a la sortida del túnel sentit mar: tall total del túnel en sentit descendent. Fora de servei les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid).
 • Dilluns 24/05. En horari nocturn, instal·lació de radar a la sortida del túnel sentit muntanya: tall total del túnel en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rbla. Badal) i 2 (c. Sants).
 • Dimarts 25/05. En horari nocturn, instal·lació de torpedes de fibra òptica a la mitjana del túnel, a l’entrada 1 (Sabino Arana) i la sortida 2 (Constitució) en sentit mar: tall parcial del carril esquerre del sentit ascendent, a més dels accessos esmentats en sentit descendent.
 • Dimecres 26/05. En horari nocturn, instal·lació de torpedes de fibra òptica a les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid) del túnel sentit mar: tall parcial del carril esquerre del sentit ascendent, a més dels accessos esmentats en sentit descendent.
 • Dijous 27/05. En horari nocturn, treballs de cablejat i instal·lació d’armari: tall total del túnel en sentit ascendent. Fora de servei l’entrada 1 en tots dos sentits.
 • Diumenge 30/05. En horari nocturn, treballs de cablejat i instal·lació d’armari: tall total del túnel en sentit ascendent. Fora de servei l’entrada 1 i les sortides 1 i 2.
 • Diumenge 31/05. En horari nocturn, treballs d’instal·lació de radar a l’entrada 1 del túnel en sentit descendent i a les sortides 1 i 2 del túnel en sentit ascendent: tall d’aquestes entrades i sortides.
 • Dimecres 2/06. En horari diürn, de 8 a 16 h. Estesa de cables i instal·lació de radar a la mitjana de la boca d’Ildefons Cerdà: sense tall.
 • Dijous 3/06. En horari diürn, de 8 a 16 h. Estesa de cables i instal·lació de radar a la mitjana de la boca d’Ildefons Cerdà: sense tall.
 • Divendres 04/06. En horari diürn, de 8 a 16 h. Treballs de connexió d’alimentació de sala tècnica i instal·lació d’armari: sense tall.
 • Dilluns 7/06. En horari diürn, de 8 a 16 h, treballs de fusió de fibra òptica i configuració de la xarxa: sense tall. En horari nocturn, de 22.30 a 5.30 h, treballs d’ajustament, calibrat i proves del sistema: tall total del túnel en sentit descendent. Fora de servei les entrades 1 (Sabino Arana) i 2 (Av. Madrid).
 • Dimarts 8/06. En horari nocturn, de 22.30 a 5.30 h, treballs d’ajustament, calibrat i proves del sistema: tall total del túnel en sentit ascendent. Fora de servei les entrades 1 (Rambla de Badal) i 2 (Carrer de Sants).