El barri de Sant Gervasi - Galvany ocupa la part baixa de l'antic terme de Sant Gervasi, entre la Diagonal i la ronda del Mig. El nom de Galvany es va popularitzar quan el va adoptar el mercat municipal de la zona, recuperant el de l'antic propietari dels terrenys de l'entorn, Josep Castelló i Galvany. La urbanització del Camp d'en Galvany es va iniciar el 1866. Es tractava d'uns terrenys a tocar del parc d'atraccions Turó Park, convertit posteriorment en jardins el 1934, seguint un projecte de Rubió i Tudurí de l'any 1917.

Aquest jardí, juntament amb el de Monterols i el petit parc de Moragues, són les illes verdes d'un barri de marcat caràcter residencial, combinat amb una important activitat comercial i terciària, sobretot en el sector més proper a la Diagonal i en l'eix vertical del carrer de Muntaner. El tren de Sarrià ha estat un dels principals elements d’estructuració i dinamització del barri, encara que el seu pas a cel obert va representar, durant molts anys, un perill important i una barrera urbana. Inaugurat el 1868, es va electrificar el 1902. Entre el 1925 i el 1929 es va cobrir el traçat entre plaça de Catalunya i Muntaner, fet que va donar lloc a l'aparició de la Via Augusta, actual eix vertebrador transversal del barri.

La tipologia edificatòria predominant al barri és la d'illa tancada, si bé a l'extrem oriental —a les zones de Can Ballescar i Modolell - Can Castelló, a banda i banda de la Via Augusta— es reprodueix el model de blocs aïllats d’alçada mitjana, característic del barri veí de les Tres Torres.