El Districte de Sarrià – Sant Gervasi allibera de motos les voreres de dues zones per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat

18/06/2020 - 14:35

Espai públic. Els dos àmbits d’actuació per alliberar de motos les voreres són els de la via Augusta-plaça de Castelló, i el de Sant Gervasi de Cassoles i es durà a terme mitjançant dues fases en el marc del Pla de motos en vorera.

Els dos àmbits d’actuació per alliberar de motos les voreres són els de la via Augusta-plaça de Castelló, i el de Sant Gervasi de Cassoles i es durà a terme mitjançant dues fases en el marc del Pla de motos en vorera.

La primera fase tindrà lloc a la via Augusta, 202, en el tram que correspon davant de la seu del Departament d’Ensenyament i de la Delegació d’Hisenda i a l’ inici del carrer de Calvet.  Allà s’habilitaran nous aparcaments per a motos a la plaça de Castelló i a l’inici del mateix carrer de Calvet un cop finalitzin les obres previstes per a l’adequació de la zona.

Segons la calendarització, del procés, fins al 24 de maig es farà una presenyalització abans de l’execució de les obres que s’executaran del 25 de maig fins al 7 de juny. La setmana prèvia a la finalització de les obres la Guàrdia Urbana de Barcelona realitzarà una campanya d’avisos, i a partir del 15 de juny, tindrà lloc la intervenció de BS:M amb l’habilitació dels nous aparcaments a la zona.

La segona fase tindrà lloc a Sant Gervasi de Cassoles als entorns de les places de Frederic Soler i de Joaquim Folguera. La calendarització comprèn la instal·lació de senyals de prohibició de l’estacionament de motos a la zona de la plaça de Frederic Soler, carrer de Rubinstein i el carrer de Vilarós.  També s’instal·larà un nou senyal de prohibició de parada i estacionament a tota la plaça abans del gual d’accés al carrer de Vilarós.

Les obres de la fase 9 s’executaran del 18/06 al 05/07, i segons el calendari durant el mes de juliol hi haurà avisos i intervenció de la Guàrdia Urbana del 13 al 19 de juliol. A partir del 20 de juliol hi haurà intervenció de BS:M.

Al carrer de Teodora Lamadrid amb la plaça de Joaquim Folguera es procedirà a la instal·lació de dos senyals més de prohibició de l’estacionament de motos en vorera.

L’actuació es completarà amb la substitució de dues places d’àrea verda situades al carrer de Balmes, 394, per a estacionament de motos.

Al carrer de Teodora Lamadrid, tocant al carrer de Rubinstein, s’ eliminarà 10 metres de reserva de càrrega i descàrrega, sobre el pas elevat, i es pintarà una zona d’ aparcament de motos en semibateria.

Al tram de la vorera del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, entre el carrer de Vilarós i el gual situat a l’hotel del mateix carrer, núm. 32 al 48, no es prohibirà l’estacionament, però sí es farà complir l’Ordenança de circulació de vehicles i vianants, concretament l’article 40.

‘Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors i a un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. I deixant 3 metres lliures de pas per als vianants. Si la vorera fa més de 6 metres, es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas’.

Objectius de la nova mobilitat a l’espai públic

Es pretén que els vianants comptin amb el màxim espai lliure d’obstacles per tal de desplaçar-se amb seguretat en el marc de l’emergència sanitària causada per la covid-19, aquesta intervenció assoleix més vigència que mai, atesa la necessitat de comptar amb espais amplis i segurs per als desplaçaments a peu.

Aquestes actuacions s’estan duent a terme sobre vint àmbits de la ciutat -dos per districte- on s’ha identificat l’existència d’una gran congestió de motos aparcades a les voreres, dificultant la mobilitat de les persones i consumint una gran proporció d’espai públic, on aquest és escàs.

Actuacions in situ a les zones

En aquests espais es faran les següents intervencions:

  • Eliminació de les places d’aparcament en vorera, quan n’hi hagi.
  • Instal·lació de senyalització de prohibició d’aparcament de motos en vorera, quan correspongui.
  • Col·locació d’avisos a les motos aparcades en aquests espais, per part de la Guàrdia Urbana, advertint de la imminència de sancions si no es retira el vehicle.
  • Inici de denúncies i retirada de motos, si s’escau.
  • Controls periòdics, per part de vigilants de B:SM, per evitar que es torni a aparcar en aquests espais, a més de la tasca habitual de la Guàrdia Urbana.

Més informació