Gairebé cent milions per potenciar la xarxa de mercats municipals

31/03/2021 - 22:36

MERCATS. Al districte, es faran millores al Mercat de Galvany.

Fins al 2023, s’invertiran més de 96 milions d’euros en la millora dels 40 mercats municipals. El gruix de les actuacions, 70,6 milions, es destinarà a les grans reformes dels mercats de l’Abaceria, Sant Andreu, Horta i Montserrat i a millores en els de Besòs, Galvany i Sagrada Família. A més, es destinaran 22,6 milions més a les tasques de manteniment de tota la xarxa i 2,7 milions al Pla de digitalització dels mercats de Barcelona.

Actualment hi ha en marxa quatre grans transformacions de mercats (Sant Andreu, Abaceria, Montserrat i Horta), que sumen un import de 63.086.984 euros. A aquestes se sumaran diverses actuacions de millora en tres mercats més, entre ells, el mercat de Galvany, en el qual s’actualitzaran les instal·lacions elèctriques.

Reformes en marxa

  • Abaceria: El projecte de l’emblemàtic mercat s’ha modificat per tal de donar resposta a les demandes d’entitats i associacions del barri. L’inici de les obres es preveu entre finals del 2021 o principis del 2022.
  • Sant Andreu: Obrirà a finals del 2021 i consta d’un edifici menys voluminós que l’antic, amb les parades de fresc i un soterrani per a càmeres frigorífiques i espai logístic, i un edifici als porxos de la plaça del Mercadal, amb les parades no alimentàries i oficines.
  • Horta: L’edifici, catalogat patrimonialment, es remodelarà amb un exterior vidrat que permetrà veure l’estructura de formigó i el proveirà de llum natural. A més, disposarà, a les plantes inferiors, d’un autoservei, l’aparcament i els espais logístics.
  • Montserrat: A les tres plantes s’hi distribuiran els 25 establiments alimentaris, un bar cafeteria, 5 establiments exteriors, magatzems i espais logístics i 50 places d’aparcament.

També es faran actuacions de millora en tres mercats més (Besòs, Galvany i Sagrada Família), amb un pressupost de 7.538.116 euros.

El manteniment de la xarxa, prioritari

També s’invertiran 22,4 milions d’euros en millores generals i manteniment de la xarxa. Durant l’any 2020, s’han realitzat actuacions en 35 mercats i durant l’any 2021 es preveu fer actuacions en 23 mercats.

S’incrementen els recursos destinats a garantir el bon estat de funcionament i servei dels mercats (23,5 % del total de la inversió) i els criteris de sostenibilitat. Entre d’altres mesures destaquen la implantació d’il·luminació LED als recintes i les millores en la climatització i en les infraestructures per al reciclatge i la reutilització.

Un model d’èxit

La xarxa de mercats municipals és un model d’èxit i un exponent clar de gestió publicoprivada que s’ha convertit en un referent internacional. L’aposta consolidada en els darrers anys s’ha refermat durant la pandèmia, ja que els mercats s’han consolidat com a eixos integradors socials i dinamitzadors de l’economia.

Durant el 2020, van rebre 46.388.777 visitants presencials i es van arribar a multiplicar per 10 les comandes en línia i per telèfon. El 66% dels barcelonins i barcelonines compren als mercats i, en conjunt, la població els dona una puntuació mitjana de 7,7 sobre 10.

Aposta per la digitalització

La pandèmia ha accelerat el procés de digitalització dels mercats i s’hi invertiran 2.771.867,87 euros fins al 2023; això permetrà instal·lar-hi la infraestructura necessària per competir en un entorn comercial cada vegada més digital, així com posar en marxa el marketplace únic de tots els mercats de Barcelona.

En el finançament de les inversions en rehabilitació i millora dels mercats hi participen els operadors dels mercats i l’Institut Municipal de Mercats (IMMB).