Obres de substitució de gespa artificial a 12 camps de futbol municipals de la ciutat

11/08/2022 - 10:51

Obres. El passat 30 de juny es van iniciar les obres de substitució de la gespa i millora del Camp de futbol Vallvidrera. Situat al districte de Sarrià Sant Gervasi s’ubica al carrer d’Elisa Moragas i Badia, proper al centre cívic de Vallvidrera.

El passat 30 de juny es van iniciar les obres de substitució de la gespa i millora del Camp de futbol Vallvidrera. Situat al districte de Sarrià Sant Gervasi s’ubica al carrer d’Elisa Moragas i Badia, proper al centre cívic de Vallvidrera.

El complex esportiu de Vallvidrera està format per un camp de futbol 11. La gespa artificial existent data de l’any 2009.

El projecte respon a la voluntat de l’Institut Barcelona Esports de posar al dia les instal·lacions esportives que, per l’ús i el pas del temps, necessitaven una actualització per continuar garantint les millors condicions possibles als i les esportistes de la ciutat.

Camp Municipal de Futbol Vallvidrera

Les 12 obres (9 de futbol 11, 2 de futbol 7 i 1 de futbol 5) i intervencions que es realitzen aquest estiu es faran en dues fases. La primera ja ha començat, està molt avançada i al Camp Municipal de Futbol Vallvidrera s’estan duent a terme els treballs de substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. A més a més, de la instal·lació de noves porteries de futbol desmuntables i una nova porteria de futbol americà. També, s’executarà l’elevació dels canons de reg.

Dos tipus de gespa

S’han escollit dos tipus de gespa diferents en funció de la sub-base existent actualment, sigui amb fase asfàltica (base elàstica de 20mm i gespa artificial de 42mm amb un sistema combinat de fil monofilament i fibril·lat) o amb base drenant, (gespa de 60mm,de monofilament de 12 fils), totes dues de característiques tècniques i mecàniques molt semblants.