Pavimentació del carrer de l’Avenir entre el carrer de Calvet i el passatge de Josep Llovera

21/09/2020 - 08:43

Mobilitat i transports. Del 19 al 24 d’octubre, es duran a terme tasques de pavimentació al tram del carrer de l’Avenir comprès entre el carrer de Calvet i el passatge de Josep Llovera. A més, s’eliminarà un carril d’estacionament per garantir una circulació més segura.

Del 19 al 24 d’octubre, es duran a terme tasques de pavimentació als 2.300 m² del tram del carrer de l’Avenir comprès entre el carrer de Calvet i el passatge de Josep Llovera. A més, s’eliminarà un carril d’estacionament per garantir una circulació més segura.

És necessari millorar periòdicament el paviment per evitar l’aparició d’esquerdes que dificultin la conducció. Del 19 al 24 d’octubre, a Sant Gervasi – Galvany s’executaran treballs de renovació del paviment i també se substituiran les reixes dels embornals i les tapes de pou del clavegueram.

A més, s’ha detectat la necessitat d’eliminar un dels cordons d’estacionament per garantir una correcta mobilitat, evitar accidents i augmentar la seguretat a la zona. Es reordenarà l’estacionament i s’eliminaran una cinquantena de places d’AREA verda.

Per començar les obres de pavimentació i nova senyalització, s’anul·larà la zona de càrrega i descàrrega, l’àrea verda i s’haurà de reubicar una plaça de reserva per a persones amb mobilitat reduïda. Es tallarà el trànsit els dies 22 i 23 d’octubre (de 8 a 20 h) i es restablirà a la nit, la resta de dies hi haurà algun tall puntual.

Es garantirà el pas als vianants amb seguretat en tot moment. D’altra banda, s’habilitaran recorreguts alternatius per als vehicles del veïnat. Quant al carrer de Muntaner, quedarà afectat per l’entrada i sortida de maquinària.

 

Els treballs es duran a terme en diferents fases

Del 19 al 21 d’octubre: se substituiran les reixes dels embornals i les tapes de pou de clavegueram.

Es mantindrà la circulació de vehicles, excepte el dia 21 d’octubre, amb talls puntuals per trams, per legalitzar les tapes del clavegueram.

22 d’octubre: fresat de 4 centímetres a tot l’àmbit d’actuació, és a dir, es retirarà el paviment que es troba en mal estat.

Per dur a terme aquesta tasca, caldrà tallar totalment el tram del carrer de l’Avenir i la cruïlla amb el carrer de Sagués, de 8 a 20 h, i es reobrirà a la nit. Les cruïlles dels carrers d’Amigó i de Santaló es mantindran obertes, amb talls puntuals quan es treballi en el fresat de la zona. Quan es talli la cruïlla del carrer de Santaló, es desviaran les línies de bus 68 i V11 pel carrer de Calvet – travessera de Gràcia i carrer d’Aribau.

23 d’octubre: aglomerat a tot l’àmbit d’actuació, és a dir, es pavimentarà la via.

Es tallarà totalment el tram i les cruïlles dels carrers de Sagués i d’Amigó. La cruïlla del carrer de Santaló es tallarà durant dues hores, s’intentarà reduir al màxim l’afectació i es desviarà la circulació de vehicles i dels busos pel carrer d’Aribau.

24 d’octubre: es pintarà la senyalització horitzontal i la del carril de serveis.

Els treballs es faran mantenint la circulació, amb talls puntuals.

Restitució de l’espai públic: 24/10/2020