Obres a l'estiu al districte de Sarrià - Sant Gervasi

09/07/2020 - 15:00

Mobilitat i transport. Durant l’estiu es duen a terme obres de millora a diferents zones del districte. Les actuacions tenen diferents graus d’afectació. Us agraïm per avançat la vostra comprensió.

Durant l’estiu es duen a terme obres de millora a diferents zones del districte. Les actuacions tenen diferents graus d’afectació. Us agraïm per avançat la vostra comprensió.

Als mesos de juliol i agost s’han dut a terme actuacions als diferents barris del districte, algunes ja han finalitzat i d’altres encara s’han d’enllestir. També se’n preveuen algunes de noves. Us hem preparat un petit resum.

Obres previstes

Carrer de Buïgas

Cruïlla: carrer de Gironella

Actuació: nou pas de vianants

Inici: 24 d’agost

Finalització: 28 d’agost

 

Carrer de Laforja

Tram: entre els carrers de Lincoln i la Via Augusta

Actuació: eliminar retranqueig de vorera

Inici: 7 de setembre

Finalització: 9 de setembre

 

Carrer del Rosari

Tram: entre la Via Augusta i el carrer de Rafael Batlle

Actuació: pavimentació d’’una superfície total de 3.000 m2

Afectacions:

 • Talls al tram del carrer del Rosari i a les cruïlles dels carrers d’Àngel Guimerà i de Castellnou
 • Desviament per la Via Augusta i la ronda del General Mitre
 • Reubicació de contenidors
 • Recol·locació de les places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)
 • Els accessos als guals es tallaran puntualment

Inici: 7 de setembre

Finalització: 11 de setembre

 

Carrer de Negrevernís

Punt: accés a la plaça del Consell de la Vila des del carrer de Clos de Sant Francesc

Actuació: instal·lació d’una pilona per tallar l’accés a la plaça del Consell de la Vila

Inici: voltants del 15 de setembre

 

Carrer de l’Avenir

Tram: entre els carrers de Calvet i el passatge de Josep Llovera. Afectarà totes les cruïlles, excepte la dels carrers de Muntaner, de Calvet i el passatge de Josep Llovera

Actuacions:

 • Pavimentació de 2.300 m2
 • Eliminació d’un cordó d’estacionament
 • Reordenació de l’estacionament, s’eliminen una cinquantena de places d’AREA Verda

Afectacions:

 • Talls de circulació al tram del carrer i a les cruïlles dels carrers de Sagués, de Santaló i d’Amigó
 • Les línies de bus 68 i V11 es desviaran pel carrer de Calvet – travessera de Gràcia – carrer d’Aribau
 • El carrer de Muntaner s’afectarà durant l’entrada i sortida de maquinària
 • Reubicació dels contenidors
 • Recol·locació de les places de persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Inici: 19 d’octubre

Finalització: 24 d’octubre

 

Obres iniciades

Carrers de Lucà i de Portolà

Zona: carrers d’Hurtado, Marmellà, Craywinckel, Portolà i passeig de Sant Gervasi

Actuació:

 • Substitució d’una canonada entre els carrers de Lucà i de Portolà per garantir l’abastament d’aigua

Inici: 15 de juny

Data prevista de finalització: 2 de setembre

 

Funicular de Vallvidrera

Actuacions:

 • Substitució del cable tractor del funicular i la revisió elèctrica anual

Afectacions:

 • Talls parcials
 • 10/08/20: tall de vehicles al pont sobre el funicular (de 12 a14 h)
 • 20/08/20: tall de vehicles al pont sobre el funicular (de 12 a14 h)

Inici: 10 d’agost

Data prevista de finalització: 30 d’agost

 

Carrers de Ballester i Escipió

Tram: entre Avinguda República Argentina i carrer de Ferran Puig

Actuacions:

 • Canvi de sentit dels carrers de Ballester i d’Escipió
 • Construcció de vorera passant a la cantonada dels carrers d’Escipió i Avinguda República Argentina
 • Instal·lació d’una cruïlla elevada entre els carrers de Ferran Puig i d’Escipió
 • Senyalització vertical i horitzontal als carrers de Ballester i d’Escipió
 • Trasllat dels semàfors
 • Modificació de les fases dels semàfors del carrer de Ballester i l’Avinguda República Argentina

Inici: 10 d’agost

Data prevista de finalització: 23 d’agost

Entrada en servei: 24 d’agost

 

Carretera de les Aigües

Tram: des del camí del Carlet fins al camí Boscà

Actuació:

 • 27/07/20 – 31/07/20: feines de desbrossada de marges de tot el tram de la carretera de les Aigües
 • 24/08/20-10/09/20: escarificació, compactació i reparació del ferm, millora dels drenatges

Inici: 27 de juliol

Data prevista de finalització: 10 de setembre

 

Via Augusta i carrer de Vallmajor

Tram: Via Augusta amb el carrer de Vallmajor

Actuació:

 • Construcció d’un pou d’accés al túnel d’FGC a Via Augusta amb el carrer de Vallmajor.

Afectacions:

Fase 1.A: 15 al 18 de juliol

 • Ocupació de la vorera muntanya de la Via Augusta a l’alçada del carrer de Vallmajor, mantenint un itinerari de vianants de 1,5 m sense afectar la calçada.

Fase 1.B: 20 de juliol al 10 de setembre

 • Ampliar l’ocupació a la calçada de dos carrils de circulació del costat muntanya mantenint la mateixa amplada dels carrils actuals
 • S’habilitarà un carril del sentit Besòs a sentit Llobregat

Inici: 15 de juliol de 2020

Data prevista de finalització: 8 de març de 2021

 

Camí de la Gírgola

Actuació:

 • Urbanització

Inici: 13 de juliol

Data prevista de finalització: 27 de novembre

 

Repavimentacions

 • Carrer de Copèrnic (entre els carrers de Marc Aureli i de Tavern): del 6 de juliol al 21 d’agost
 • Carrer de Balsareny (entre la ronda de Dalt i el carrer de Vistabella): entre el 9 de juliol i el 27 d’agost
 • Passeig de Sant Gervasi ( entre plaça de John F. Kennedy i l’avinguda del Tibidabo): del 3 d’agost al 4 de setembre
 • Via Augusta (entre la ronda del General Mitre i el carrer del Rosari): del 3 d’agost al 4 de setembre
 • Carrer de Castellnou (entre el carrer de Buïgas i la plaça de Martí Llaurador): del 31 d’agost al 2 d’octubre
 • Carrer del Rosari (entre la Via Augusta i el carrer de Rafael Batlle): del 7 de setembre al 10 de setembre
 • Carrer d’Eduardo Conde (entre els carrers de Cardenal Vives i Tutó i de Caponata): del 7 de setembre al 9 d’octubre
 • Carrer de Santaló (entre els carrers de Laforja i de Madrazo): del 15 de setembre al 16 d’octubre

 

Avinguda de J.V. Foix / Rotonda de Can Caralleu

Adreça: solar situat al costat Llobregat – mar de l’avinguda J.V. Foix amb la rotonda de Can Caralleu

Afectacions:

 • Carrer de Gaspar Cassadó
 • Zona de sortida del parc de l’Oreneta
 • Carrer dels Esports

Actuacions:

 • Reparació del col·lector situat al solar
 • Rebaixar la cota del solar, el col·lector es troba a 17 m per sota de la cota actual
 • Enderrocar el mur de la finca adjacent

Ocupacions:

 • 13 de juliol al 10 de setembre: ocupació fixa del carril lent de la calçada sentit mar de l’avinguda de J.V. Foix
 • 15 de setembre al 22 de desembre: ocupació puntual protegint amb cotxe pantalla

Inici: 13 de juliol

Data prevista de finalització: 22 de desembre

 

Obres finalitzades

Via Augusta / Passeig de la Bonanova

Cruïlla: Via Augusta / Passeig de la Bonanova

Actuacions:

 • Talls al passeig de la Bonanova mar i muntanya
 • Canvis als semàfors
 • Senyalització d’alternatives de gir

Inici: 12 de juliol de 9 a 13 h

Data prevista de finalització: 12 de juliol

Entrada en servei: 12 de juliol

 

Avinguda de Vallvidrera, 78

Adreça: Avinguda de Vallvidrera, 78

Actuació:

 • Reparació de surgència d’aigua de procedència desconeguda

Inici: 6 de juliol

Data prevista de finalització: 20 de juliol

 

Passeig de Sant Juan Bosco

Tram: entre la plaça d’Artós i la plaça de Prat de la Riba

Actuació:

 • Millores de l’enllumenat

Inici: 6 de juliol

Data prevista de finalització: fins el 7 d’agost

 

Carrer de Matilde Diez

Tram: carrer de Matilde Díez

Actuació:

 • Millores enllumenat
 • Talls al trànsit els dies 8, 9 i 10 de juliol

Inici: 6 de juliol

Data prevista de finalització: agost

 

Carrer de Sant Elies

Tram: entre carrers de Brusi i Balmes

Actuacions:

 • Senyalització de dues zones de càrrega i descàrrega
 • Marcatge de dues zones d’estacionament de motos, amb un total de 17 places
 • El carrer de Sant Elies, en el tram entre Alfons XII i Balmes, passa de tenir 3 carrils a tenir-ne 2

Inici: 30 de juny

Data prevista de finalització: en servei

 

Zona 15 d’Àrea regulada

Àrea: passeig de Sant Gervasi, la ronda de Dalt, el carrer de Bellesguard i el carrer de Lluçanès

Actuació:

 • Ampliació de la zona 15 de l’àrea regulada
 • Senyalització de 324 places de cotxes i 108 places de motos aproximadament

Inici: 29 de juny

Data prevista de finalització: 03/08/20

 

Travessera de Gràcia

Tram: entre els carrers de Balmes i de Santaló – sentit Llobregat

Actuació:

 • Obres de millora del paviment del carril bus de la travessera de Gràcia

Afectacions:

 • Aquest carril es veurà afectat per un tall de trànsit, les línies de bus 27 i D40 modificaran el seu recorregut i continuaran pel carrer de Balmes i l’avinguda Diagonal.
 • 06/08/20-07/08/20: tall d’un carril de circulació en aquest tram de la travessera de Gràcia, en sentit Besòs. El passatge de Josep Llovera quedarà en atzucac i amb doble sentit de circulació.

Inici: 3 d’agost

Data prevista de finalització: 11 d’agost

 

Carrer de Tuset

Tram:  entre la travessera de Gràcia i el carrer de Moià

Actuació:

 • Rehabilitació de l’edifici i instal·lació d’una marquesina de 18×8 m

Afectacions:

 • Per la implantació de la marquesina serà necessari tallar la vorera Llobregat entre el carrer de Moià i el carrer de la Granada del Penedès, desviant els vianants per la vorera Besòs.
 • Es tallarà el carril bici, i només quedarà operatiu el sentit muntanya i pel sentit mar els ciclistes hauran d’anar a peu.
 • Destacar que el muntatge de l’estructura no s’afectarà al carril de serveis del costat Besòs, ni al carril de circulació.

Inici: 27 de juliol

Data prevista de finalització: 30 de juliol

 

Passeig de la Reina Elisenda de Montcada

Cruïlla: passeig de la Reina Elisenda de Montcada amb l’avinguda de J.V. Foix

Actuació:

 • Degut a les obres a Clínica Creu Blanca s’ocuparà la vorera i calçada per realitzar el buidat de terres del solar
 • Del 20 al 24 de juliol les ocupacions es duran a terme de les 9 a les 17 h
 • Del 27 de juliol al 15 d’agost s’ocuparan els carrils de les 8 a les 17 h

Afectacions:

 • Ocupació de la vorera del costat mar del Passeig de la Reina Elisenda de Montcada:
  • La vorera mar es tallarà entre el pas de vianants situat al davant del Consolat General dels Estats Units i l’edifici situat al costat Besòs del pont de l’avinguda de J.V. Foix, davant de l’accés al solar, en horari laborable, de dilluns a divendres.
  • Es desviaran els vianants per la vorera muntanya.
 • Ocupació de la calçada del costat mar del passeig de la Reina Elisenda de Montcada:
  • S’ocuparà la calçada en horari laborable de dilluns a divendres.
  • S’habilitarà un carril de circulació per sentit (habitualment, aquesta part del passeig de la Reina Elisenda de Montcada consta d’un carril de circulació i carril bus per sentit).
 • Reubicació de la parada de bus de les línies H4, 68, 75 i N7.
 • Recol·locar els contenidors.

Inici: 20 de juliol

Data prevista de finalització: 14 d’agost

 

Carrer de Vista Bella

Tram: entre els carrers de Quatre Camins i d’Infanta Isabel

Actuacions:

 • Canvi de sentit del carrer, passa a ser sentit mar

Inici: 15 de juliol