Talls de circulació a Mas Sauró i Can Rectoret

25/09/2020 - 08:33

Mobilitat i transport. Del 28 de setembre al 3 d’octubre es duran a terme estudis geotècnics i s’instal·laran inclinòmetres a Mas Sauró i Can Rectoret, dins del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Del 28 de setembre al 3 d’octubre es duran a terme estudis geotècnics i s’instal·laran inclinòmetres a Mas Sauró i Can Rectoret, dins del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Degut a les esllavissades al terreny de la passada primavera, ha calgut netejar alguns carrers i es fa necessari efectuar estudis geotècnics i instal·lar inclinòmetres als barris de Mas Sauró i Can Rectoret.

En aquests dos barris de les Planes s’hi duran a terme treballs els següents dies:

28 de setembre

Camí de la Font dels Pins: tall total del carrer entre les 9.30 i les 18.30 h.

29 i 30 de setembre i 1 d’octubre

Carrer Major del Rectoret

2 i 3 d’octubre

Camí del Mas Sauró: no comportarà cap afectació al carrer.