15 mesures de BASA per la millora de les gestió del temps de treball

Servei continu

Descripció de l’actuació

Recull de 15 mesures per l’organització del temps més saludable i eficient, d’acord amb la proposta del pacte per la reforma horària.

 1. Flexibilitzem l’hora d’entrada. Es podrà iniciar la jornada laboral entre les 7:30 i les 9:30 h, per millorar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
 2. Flexibilitzem els horaris per a realitzar la jornada. Compactació de la jornada. Es poden realitzar tres jornades laborals de 6 hores entre 7:30 i 15:30 h + 2 tardes. Més temps disponible per a la vida familiar, personal i comunitària.
 3. Flexibilitzem l’hora de sortir. Entre 17:00h i excepcionalment fins a les 20:00h. Sortim de treballar a hores raonables.
 4. Compactem els horaris de matins. Si la persona treballadora ho desitja pot intercanviar els 30 minuts d’esmorzar per 30 minuts per dinar. Podem regular els àpats i sortir abans de la feina per conciliar la vida personal i laboral..
 5. Avancem l’horari de dinar. L’horari pels àpats és entre les 13:00 i les 15:00 h, per anar convergint amb els horaris europeus i amb una vida més saludable.
 6. Menjadors per les persones treballadores. Ens els equipaments on es disposa de menjador per a les persones treballadores, aquests estaran disponibles a partir de les 13:00 h per fomentar un horari més saludable.
 7. Reduïm al mínim els àpats de feina. Els dinars de feina es reduiran a un màxim de 4 al mes. Aconseguirem reduir l’estrès i millorarem la nostra salut.
 8. Fem més eficaces les reunions. S’implementarà un sistema eficaç amb pautes concretes a totes les reunions. Promovem la puntualitat, l’oportunitat i l’eficàcia en les trobades de treball.
 9. Reunions en horari laboral. Promovem que els horaris per a reunions convocades per personal de Barcelona Activa, siguin entre les 9:30 i les 13:00 h i les convocatòries d’inici de reunions a les tardes es realitzin entre les 15:00 h i les 16:30 h
 10. Promovem les reunions virtuals: Reduirem un 30% els desplaçaments per reunions. Fomentem la utilització de les conferències telefòniques i equips de vídeo conferencia, contribuint a fer més productiu el temps de treball.
 11. Fem més productives les reunions. Les sales de reunions disposaran d’espais assenyalats per a dipositar els telèfons mòbils i tauletes digitals a l’inici de les reunions. Hi haurà pautes que regularan els moments per a consultar possibles urgències.
 12. Afavorim la concentració i aprofitament de les sessions formatives. No utilitzem telèfons mòbils ni tauletes digitals en les sessions de formació interna, excepte en els moments de descans programats.
 13. Fem més productiu el temps de treball. Es programarà formació general en Outlook, Team, gestió de projectes, Faceteam, etc., per fer més productiu el nostre temps de treball.
 14. Garantim el dret a la desconnexió digital.  No s’enviaran correus electrònics ni telegrams ni WhatsApp amb temàtica laboral, entre les 20:00 h i les 7:00 h del matí, ni en caps de setmana ni festius, excepte en cas de necessitat i/o d’urgència.
 15. Evitem el treball en cap de setmana. No enviarem estudis i informes els divendres per a la seva revisió durant el cap de setmana. Aquests s’hauran de fer arribar a les persones interessades entre dilluns i dimecres prioritàriament, per a garantir el descans de les persones treballadores els caps de setmana.

Descripció de l'estat d'execució

Algunes de les mesures que s’inclouen faciliten la flexibilitat horària, la compactació dels horaris, uns horaris més saludables d’àpats, una millora en l’eficàcia i augment de la productivitat en les reunions internes i la garantia del dret de desconnexió digital, entre moltes altres.

 

 

Eix

Temps i Treball