Assessorament en temes d'organització del temps més saludable, igualitari i eficient per a empreses

Any d’inici

2022

Servei continu

Descripció de l’actuació

La Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps ofereix, en col·laboració amb l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa, uns servei d’assessorament a les empreses en matèria d’igualtat que inclou un vessant específic sobre organització del temps. A través d’aquest s’orienta i acompanya a les empreses que vulguin iniciar o ampliar algun tipus de mesures per l'organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Descripció de l'estat d'execució

L’any 2021 s'ha donat un nou impuls a la vessant del Servei d’Assessorament a les Empreses en matèria d’Igualtat centrada en l’organització del temps, dotant-la de més recursos i visibilitzant-la a través del nom del servei, actualment Servei d’Assessorament a Empreses en Igualtat i Organització del Temps, i de la incorporació de nous materials i recursos de suport específics.

Eix

Temps i Treball