Decàleg per a promoure a l’Ajuntament una organització del temps més saludable, igualitària i eficient

Any d’inici

2020

Servei continu

Descripció de l’actuació

L’Ajuntament ha impulsat el decàleg Tens un minut? amb mesures per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient, que beneficia el personal municipal i les seves famílies.

Així, pretén impulsar una nova cultura del temps per a una administració pública que sigui més:

  • Saludable, que té cura del benestar de les persones.
  • Igualitària, que té en compte el cicle de vida de les persones i treballa per reduir les desigualtats.
  • Eficient, flexible i basada en la confiança.

Més en particular, el decàleg pretén:

  • -Millorar la manera en què s’organitza internament la gestió del temps a l’Ajuntament a tots els nivells.
  • Establir un marc comú d’hàbits a fer, i d’hàbits a no fer, en relació a la gestió del temps dins l’Ajuntament.
  • Recomanar accions específiques que el personal de l’Ajuntament pot aplicar a la seva organització diària del temps de treball.

Les 10 mesures són:

1. Vetllem per uns horaris de reunions més racionals.

2. Promovem les reunions virtuals per reduir l’impacte mediambiental.

3. Reduïm el nombre de reunions i fem-les més productives.

4. Garantim el dret a la desconnexió digital.

5. Evitem treballar durant el període de descans setmanal.

6. Avancem l’horari de dinar.

7. Reduïm al mínim els àpats de feina

8. Promovem un Pla de salut física i psicosocial per al benestar de les persones de l’organització que tingui en compte els usos del temps.

9. Construïm un sistema de teletreball eficient, segur i amb consens.

10. Difonem informació i fem accions perquè coneguem millor i apliquem les mesures d’aquest decàleg en el nostre dia a dia.

Descripció de l'estat d'execució

La publicació del decàleg ha estat seguida d’un pla de difusió a tota la plantilla, que ha inclòs:

  • Difusió en suport físic del document i de marxandatge associat (adhesius i punts de llibre).
  • Difusió en suport digital del document i de comunicació associada (infografies, baners, comunicat i article).

 

Eix

Temps i Treball