"Decidim Barcelona": tecnologia al servei de la participació

La plataforma digital de participació decidim.barcelona és una infraestructura digital que garanteix l’accés de la ciutadania als diferents mecanismes de participació de l’Ajuntament de Barcelona, com són els processos, els òrgans i les iniciatives ciutadanes, i ofereix la possibilitat de participar en línia i de forma asincrònica, i afavorir així una millor gestió del temps de les persones interessades a participar i prendre part de les decisions de la ciutat.

La plataforma decidim.barcelona està en funcionament des del 2016, es tracta d’una plataforma que es millora de manera continua; amb la incorporació de nous desenvolupaments i funcionalitats.

Un dels obstacles per a la utilització de decidim.barcelona per part de la ciutadania és la bretxa digital. En aquest sentit, en els processos de participació de ciutat s’han habilitat punts de suport a la participació en tots els districtes, i es preveu que aquest suport s’ampliï en el futur.

 

Més informació: https://www.decidim.barcelona/

Data de la darrera actualització: maig 2024

decidim barcelona logo

Any d’inici
2016

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció d’Innovació Democràtica
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat