Elaboració dels Dossiers del Temps

Elaboració de la col·lecció Dossiers del Temps que permeti generar un marc de debat i sensibilització ciutadana sobre la importància dels usos del temps de les persones a la vida quotidiana.

Durant aquests anys s’han publicat diversos números de la col·lecció Dossiers del Temps, amb base a la constatació del fet que conèixer la realitat és el primer pas per poder incidir en la sensibilització i la transformació de la societat. Els dossiers publicats fins ara tracten temes tan diversos com les actuacions sobre el temps de treball a la Unió Europea, temps i ciutat i sobre temps de cura de les persones, entre d’altres. A continuació, algunes de les temàtiques tractades:

  • Usos del temps i gestió comunitària.
  • Temps i gent gran.
  • Els homes i els seus temps: hegemonia, negociació i resistència.
  • Usos del temps i salut.
  • Usos del temps i mobilitat.

Més informació:
Dossiers del Temps

 

Data de la darrera actualització: maig 2024

Diapositiva

Any d’inici
2006

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
Gerència de Serveis Generals