En xarxa de l’associació MEDIAM

Participen en diferents xarxes transformadores, com ara Xarxa anti-rumors, Energies comunitàries o Xarxa de gestió de conflictes.
 

Data de la darrera actualització: març 2024