Estratègia Municipal contra la soledat 2020-2030

Any d’inici

2020

Any previst de finalització

2030

Descripció de l’actuació

L’Estratègia municipal contra la soledat de l’Ajuntament de Barcelona (2020-2030) treballa en 4 línies estratègiques: 1) Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el benestar de les persones que l’habiten; 2) desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat; 3) reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per fer front a les situacions de soledat; i 4) adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la soledat.

Descripció de l'estat d'execució

DADES 2021 del Pla d’Accions 2020-2024

El Pla conté 71 accions

  • 13 finalitzades (17,8%)
  • 53 iniciades (72,6%)
  • 4 no iniciades (5,5%)
  • 1 nova (1,4%)

Les accions iniciades o finalitzades a 31/12/2021 representen més del 80% del total.

Grau d’execució de les 4 Línies Estratègiques:  44,4% (31/12/2021)

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures