La Setmana dels Horaris

Aquest programa consta d’activitats i actes de diverses classes, organitzats per diferents agents que volen difondre i donar a conèixer a la ciutadania què és la reforma horària i la fase d’implantació en què es troba aquesta iniciativa. Un dels objectius que persegueix és aconseguir un important ressò mediàtic. L’any 2018 acull la 5a edició de la Setmana dels Horaris, una acció de caràcter anual que té lloc al mes de juny.

Data de la darrera actualització: abril 2021