Patis en família a les escoles bressol

Any d’inici

2019

Servei continu

Descripció de l’actuació

Es desenvolupa aquesta mesura que permet a les famílies usuàries dels centres disposar d'aquests espais totes les tardes i així compartir la cura dels/les infants. Aquest servei es gestiona des de les AFAS.

Descripció de l'estat d'execució

El projecte es va iniciar d’una manera informal i espontània a l’escola bressol municipal Galatea el curs 2010-2011. Durant el curs 2018-2019, es van reunir en un grup de treball totes les escoles bressol implicades en aquest projecte, per compartir i reflexionar sobre les diferents experiències i donar a conèixer aquest recurs a altres escoles i famílies, i elaborant una petita guia per aquelles AFA’s que estarien interessades.

El projecte a passat de desenvolupar-se en 23 EBM l’any 2019 a una previsió de 33 EBM el proper curs 22-23.

Eix

Temps i Educació