Pla de desplaçament de l’empresa

Any d’inici

2019

PDE Iniciat 2021

PDE finalització prevista 2024 (l’actual PDE)

Servei continu

Descripció de l’actuació

Barcelona Activa ha desenvolupat un primer Pla de Desplaçaments d’Empresa en el marc de la Política de Responsabilitat Social amb l’objectiu d’implementar una estratègia integral per a incorporar una mobilitat més sostenible i responsable a l’organització, contribuint a la reducció d’emissions i consum energètic, la millora de l’accidentalitat i la salut, incorporant la igualtat d’oportunitats, la perspectiva de gènere i de diversitat.

Descripció de l'estat d'execució

En el marc del Pla de Desplaçaments d’Empresa s’estan iniciant actuacions vinculants als diferents eixos estratègics: foment de l’ús de modes no motoritzats, foment de l’ús del transport públic, reducció de les emissions derivades del vehicle privat i gestió de la mobilitat. Concretament, estem desenvolupant un sistema per tal de compartir vehicle (persones treballadores) i reduir l’impacte mediambiental generat. D’altra banda, aquest 2022 s’incorporaran punts de recàrrega elèctrica als pàrquings d’Almogàvers i de la Seu Central de Barcelona Activa.

Eix

Temps i Treball