Promovent la diversitat, la igualtat i la inclusió de les persones

Es realitza voluntariat fent coaching amb grups de persones amb síndrome de Down. 
També es porta a terme l’activitat Win4Youth, on cada persona treballadora suma quilòmetres, i cada quilòmetre suposa un dòlar per a ONG’s vinculades a infants. 
A través de la Fundació Adecco es realitzen  activitats adreçades a dones víctimes de violència de gènere.
  

Data de la darrera actualització: abril 2021