Radars

Any d’inici

2008

Servei continu

Descripció de l’actuació

Radars és un projecte comunitari dirigit a pal·liar els efectes de la soledat no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans. En aquest, es treballa conjuntament amb veïns/es, comerços, farmàcies, persones voluntàries, entitats i equipaments, amb l'objectiu de transformar els barris en comunitats humanes segures, participatives i solidàries, i on la gent gran tingui un paper actiu i protagonista.

Descripció de l'estat d'execució

Radars té l’objectiu de tornar a vincular les persones grans amb el seu entorn, facilitant que tornin a participar de les activitats del barri. Per a fer-ho, s’articula a través de Taules d’Entitats on els diferents agents del barri realitzen una diagnosis sobre l’estat (en termes de solitud i riscos) de les persones grans del territori, i defineixen i executen les accions necessàries per reduir les problemàtiques detectades. Entre aquestes accions figuren tant activitats adreçades a les persones grans com accions de sensibilització i difusió que tenen l’objectiu d’incrementar la cura que les comunitats tenen de les persones grans del seu entorn. Entre gener i abril de 2022 s’han realitzat 70 trobades de Taules d’Entitats, 41 activitats per a les persones usuàries, i 26 de difusió i sensibilització adreçades a la ciutadania, i, en ocasions, específicament als joves.

El principal pilar per a aconseguir els objectius de Radars són les trucades telefòniques dutes a terme per veïns i veïnes del barri. Entre gener i abril de 2022 s’han dut a terme més de 14.000 trucades de companyia i vinculació, i 49 trobades o formacions amb les persones voluntàries a fi de garantir el correcte desenvolupament de Radars.

Entre les accions previstes en l’any en curs figura l’increment de trobades de persones grans (tant en format grupal com comunitari), tot i que un possible obstacle pot ser la manca de recursos humans per a poder dur-les totes a terme. Entre les accions previstes pel proper any es dibuixa una trobada del voluntariat a nivell de ciutat, on es convidarà també la participació d’altres ciutats Radars.

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures