Qui som?

El Departament de Joventut forma part de la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran de l'Àrea de Drets Socials.

Té com a missió incidir en polítiques juvenils relatives als àmbits acadèmic, ocupacional, d'emprenedoria, habitatge, associacionisme i salut.

A més, s'ocupa de garantir la transversalitat d'aquestes polítiques amb les diferents àrees de l'Ajuntament.

Les polítiques transversals de joventut centren el Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021, que es va elaborar a partir de les aportacions tècniques dels i de les professionals de joventut, representants municipals, persones joves de la ciutat i associacions juvenils.

El Departament també impulsa un catàleg d'equipaments, recursos i serveis destinats als adolescents i joves de la ciutat de Barcelona, que pretén atendre les demandes d'aquests col·lectius partint dels seus interessos i adequant-se a les seves necessitats.

Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

El Pla d'Adolescència i Joventut parla de vosaltres i de les accions i mesures que l'Ajuntament realitzarà pensant exclusivament en vosaltres durant el seu mandat. Consulta'n més informació aquí!

Pla d’equipaments i serveis juvenils 2018-2028

Abans del 2028 Barcelona disposarà de 13 equipaments juvenils nous i arribarà a 29 al conjunt de la ciutat. Així ho recull el nou Pla, que ha analitzat les dades dels i les joves que viviu a la ciutat i les necessitats de serveis municipals als barris.

Mesura de govern de l'associacionisme educatiu de base comunitària

Garantir i millorar la seva incidència a la ciutat és l'objectiu d'aquesta mesura que el posa en valor tot promovent els drets dels infants, enfortint els sistemes de col·laboració entre l'Ajuntament i els agents educatius, i facilitant les condicions necessàries perquè es pugui desenvolupar.

Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020

39 mesures per promoure l’ocupació de joves amb condicions de treball dignes a partir d’accions d’orientació professional, formació i suport en la inserció laboral.

L'Enquesta de joves de Barcelona del 2015 aporta coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys. Fes-hi una ullada!

En aquest apartat trobaràs els Plans i programes del Departament de Joventut i els seus butlletins electrònics, així com els butlletins "Infojove BCN" elaborats pels serveis d'assessorament juvenil, i informes, memòries, dossiers, notes de premsa i altres publicacions vinculades al Departament.