Serveis d’Atenció Domiciliària

Definició 

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.

Inclou serveis com ara:

  • Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.
  • Ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar)
  • Control de l'alimentació. Control de la medicació i cura de la salut.
  • Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia
  • Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.
  • Orientació en l'administració de l'economia de la llar. Orientació i suport a les persones cuidadores.
Requisits 

Ho poden demanar:

  • Persones en situació de dependència per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament cognitiu que viuen soles i no tenen suport sociofamiliar  permanent per atendre les seves necessitats bàsiques, o viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.
  • Persones i/o famílies en situació de risc social per manca de capacitat o hàbits per l'autocura i en la relació amb l'entorn, manca de capacitat o hàbits per l'organització de la llar, familiar i per l'atenció als membres de la família, especialment dels infants i la seva relació amb l'entorn.
  • Persones i/o famílies en situació de fragilitat.
Tràmits 
  • Cal anar al Centre de Serveis Socials que li correspon pel domicili. L'accés al servei es fa prèvia valoració dels professionals dels equips bàsics d'atenció social bàsica, que en cada cas tindran en compte el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut