• Carrer de la Independència, 393
  • Sant Martí
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: E. Alonso)

(Foto: E. Alonso)

MOSAIC
Descripció: paviment de la sala de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per cercles de color marró fosc amb figures vegetals centrals de quatre fulles dentades. Els motius queden emmarcats per dobles cintes que s’entrellacen. S’alternen colors marró, beix, gris i blanc.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: model semblant present al catàleg del fabricant Vda. e Hijos de Juan Vila, Barcelona, 1924, patró n°540
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre