• Carrer de Mallorca, 401. Sagrada Família, pinacles de la façana del Naixement i la Passió
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XXI
7 imatges | 3 participants
(Foto: P. Colonna-Preti)

(Foto: P. Colonna-Preti)

MOSAIC
Descripció: quatre pinacles de les torres de la façana del Naixement i quatre de la façana de la Passió. Els pinacles estan compostos per dues parts: la base i el remat tots ells realitzats amb una estructura de formigó. La primera està revestida de pedra i trencadís de vidre; representa espigues alternades amb les inscripcions Hosanna Excelsis i Sanctus, Sanctus, Sanctus. El remat representa el bàcul, l’anell i la mitra episcopal. Està revestit de trencadís compost de fragments de vidre de Murano de colors blanc, marró, vermell, groc i taronja.

“Según una entrevista realizada a un antiguo trabajador de la obra, presente también durante la construcción de la Fachada de la Pasión, estas piezas se realizaban a pie de obra y siguiendo las indicaciones directas de Gaudí. Primero se colocaban los pequeños fragmentos de vidrio en la base de un molde realizando el revestimiento de trencadís y, posteriormente, se vertía el hormigón dentro. Con este sistema de fabricación se conseguían las complejas geometrías del arquitecto con un acabado liso y se facilitaba su puesta en obra”²
Època: 1915-1930 per les torres de la façana del Naixement; 1952-1978 per les torres de la façana de la Passió.
Autor: Antoni Gaudí i deixebles
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
²J. GÓMEZ RAMIÓ (2015). Los pináculos de la Sagrada Familia : restauración y obra nueva. Tesis doctoral presentada a la UPC.

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Gaudí Cornet
Època: 1882; 1926; actualment en construcció
Estil: Modernista
Ús original: religiós

Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Basílica menor de la Sagrada Família i escoles de la Sagrada Família [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de BarcelonaSagrada Família [En línia].
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Història de la basílica. 1961-1999 [En línia].
FREIXA, M., SALINÉ, M. (2018). Gaudí i el trencadís modernista. Sant Lluís: Triangle Postals SL.
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Basílica de la Sagrada Família [En línia].
INFORMATIVOS.NET. Entrevista a Etsuro Sotoo, escultor en cap de la Sagrada Família [En línia]. 17/10/2013.

Última actualització de la pàgina: 17/2/2022