El Safareig

El Safareig és una botiga de venda a granel de productes de neteja i productes d’higiene personal ecològics, respectuosos amb el medi i amb la salut de les persones. És també un exemple de prevenció de residus, així com de  sensibilització cap als consumidors sobre la importància de la reutilització dels envasos.

El Safareig

Enllaços i materials relacionats