Actualització: es prorroguen totes les restriccions i mesures de la covid-19 fins al 19 d'abril

13/04/2021 - 10:07 h

COVID-19. S'han prorrogat totes les mesures vigents que afecten el comerç i la restauració. Pel que fa a les fires d’atraccions, segueixen suspeses, però poden obrir les que són una sola atracció infantil en espai autoritzat, com les associades a botigues.

Aquest 8 d'abril, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/971/2021, que prorroga fins al 19 d'abril de 2021 totes les restriccions vigents en el cas del comerç i la restauració. Així, es mantenen les flexibilitzacions introduïdes el passat dilluns 15 de març. Per tant, el comerç no essencial i les botigues instal·lades en centres comercials poden seguir obrint el cap de setmana. A més, en el cas dels establiments grans, també poden estar oberts, però amb una superfície màxima de 800 metres quadrats. L'aforament, però, es manté limitat al 30%. Una de les novetats és en el cas de les fires d'atraccions. Han de seguir tancades, però s'hi ha especificat una excepció: "tret d’aquelles que corresponen a una sola atracció d’ús infantil en l’espai d’ubicació autoritzat”, com les associades a botigues. Et resumim les mesures prorrogades:

Els comerços, sense canvis en les restriccions

La resolució prorroga de nou totes les mesures referents al sector comercial. Així, els comerços no essencials poden seguir obrint durant el cap de setmana. Pel que fa als establiments grans, també poden obrir, però amb una superfície màxima de 800 metres quadrats.

Així i tot, lobertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada al fet que es redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat i que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Segons la nova resolució, els establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats poden seguir oberts acotant l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície i reduint l’aforament al 30% del que correspondria segons l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat aplicat a aquesta superfície.

Centres comercials: comerços oberts, restaurants tancats

La nova resolució permet de nou l’obertura al públic, també en caps de setmana, dels comerços situats als centres comercials, galeries comercials i recintes comercials condicionada al fet que es compleixin els requisits següents:

 • Cal que redueixin al 30% l’aforament permès.
 • A més, han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions. L’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans ha d’estar restringit.
 • Cal que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Sempre cal que compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Pel que fa a la restauració, la resolució manté suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

En l’àmbit del comerç, però, hi ha una novetat: les fires d’atraccions han de seguir tancades, però poden obrir “aquelles que corresponen a una sola atracció d’ús infantil en l’espai d’ubicació autoritzat”, com les associades a botigues.

Es mantenen les mesures per a la restauració

Amb la nova resolució les mesures per a la restauració es tornen a prorrogar. Així, es mantenen les franges horàries de servei a taula. Els horaris que cal complir són:

    • Servei de consum en l’establiment, entre les 07:30 i les 17 h.
    • Recollida de menjar als establiments, entre les 6 i les 22 h.
    • Serveis a domicili, entre les 6 i les 23 h.

Pel que fa a l’aforament, ha de ser del 30% en espais interiors, que han d’estar sempre ben ventilats. Sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. En el cas de les terrasses, l’aforament és del 100% i sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. El consum sha de fer sempre a la taula. Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Sha de garantir la distància dun metre entre persones duna mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

Els establiments dhoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, dacord amb el règim horari establert a lapartat 6 daquesta Resolució.

Cal recordar que la resolució manté suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.